Ponuka vyšetrení

Spoločnosť Medirex, a.s. zabezpečuje komplexnú mykologickú diagnostiku. Vďaka vysokokvalifikovanému personálnu, najmodernejšiemu vybaveniu a diagnostickým postupom patrí mykologické laboratórium k špičke v danom odbore na Slovensku. Laboratórium sa nachádza v Bratislave.

Mikroskopické a kultivačné vyšetrenie

Mykologická analýza mikroskopických húb, mikroskopické a kultivačné vyšetrenie na kvasinky:

 • vykonáva sa zo všetkých biologických materiálov – viď predanalytika, odber vzoriek (mikroskopia sa nevykonáva zo stolice a výteru z rekta).

Mykologická analýza mikroskopických húb, mikroskopické a kultivačné vyšetrenie na kvasinky a vláknité huby súčasne:

 • vykonáva sa zo všetkých biologických materiálov – viď predanalytika, odber vzoriek (mikroskopia sa nevykonáva zo stolice a výteru z rekta).

Kultivačná analýza na dermatofyty:

 • vykonáva sa odberom šupín z kožných lézií, podnechtovej hyperkeratózy, vlasov, chlpov príp. iných relevantných biologických vzoriek z povrchu tela,
 • každý biologický materiál sa analyzuje aj mikroskopicky,
 • potrebné je vyplnenie dotazníka k mykologickej analýze dermatomykóz.

Primokultivácia kvasiniek – 48 hodín,
Primokultivácia lipofilných kvasiniek – 10 dní,
Primokultivácia vláknitých húb – 14 dní,
Primokultivácia dermatofytov – 21 dní.

Výsledok mikroskopického a kultivačného vyšetrenia môže byť ovplyvnený aplikáciou antiinfekčných chemoterapeutík pred odberom.

 

Testovanie citlivosti patogénnych mikroskopických húb na antimykotiká:

Stanovenie citlivosti na antimykotiká u pôvodcov mykotických ochorení je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou laboratórneho vyšetrenia. Dôvodov je niekoľko:

 • vzostup mykotických ochorení
 • rozšírenie palety antimykotík používaných v klinickej praxi
 • nárast rezistentných kmeňov
 • niektoré druhy, resp. rody mikroskopických húb sú proti niektorým skupinám antimykotík primárne rezistentné
 • pri oportúnnych pôvodcoch je pozorovaná rôznorodá variabilita citlivosti na antimykotiká
 • umožňuje výber antimykotika, ktorý si zachoval in vitro účinnosť
 • umožňuje racionálny prístup k liečbe mykotických ochorení

Cieľom in vitro testovania citlivosti mikroskopických húb je získať informáciu o tom, či je konkrétna patogénna mikroskopická huba citlivá na antimykotikum a zároveň zistenie, do akej miery je pre správnu a optimálnu voľbu konkrétne antimykotikum vhodné na liečbu, aby sa dosiahol cielený antifungálny účinok. Metódy testovania citlivosti sa vykonávajú kvalitatívne aj kvantitatívne.

 

Prehľad testovaných antimykotík:

Skratka Liečivo Prehľad registrovaných liekov
AMB c- AMB – konvenčný amfotericín B 
ABLC – lipidový komplex AMB
ABCD – koloidná disperzia AMB
Fungizone, Amphotericin B
Abelcet
Amphocil
KLO klotrimazol Canesten, Clotrimazolum, Candibene, Imazol, Imacort, Lotriderm
EKO ekonazol Gyno-pevaryl
KET ketokonazol Nizoral - šampón
NYS nystatín Fungicidín, Nystatin Galvex
CIK ciklopiroxolamín Batrafen, Polinail
TER terbinafín Lamisil, Terbinafin, Terfimed, Terbistat
PIM natamycín (pimaricín) Pimafucort
BIF bifonazol Canespor, Bifonazol
ITR itrakonazol Sporanox, Itrakonazol Sandoz, Cladostat
FLU flukonazol Diflucan, Mycomax, Flukonazole, Fluco, Fungolon, Medoflucon, Femgin, Mycosyst
POS posakonazol Noxafil
VOR vorikonazol Vfend
ISA isavukonazol Cresemba
ANI anidulafungín Ecalta
KAS kaspofungín Cancidas
MIK mikafungín Mycamine

 

Testovanie citlivosti kvantitatívnou metódou na antimykotiká:

Stanovenie MIC metódou E-testu je k dispozícii na:

 • polyény: amfotericín B
 • azoly: flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, isavukonazol
 • echinokandíny: anidulafungín, mikafungín, kaspofungín.

Testy citlivosti sa robia len v prípade relevantného nálezu mikroskopických húb. Zohľadňuje sa kvantita, diagnóza, lokalizácia, vek pacienta a pod.

Klinický mykológ sa rozhodne na základe viacerých kritérií, či testovanie na antimykotiká bude kvalitatívnou alebo kvantitatívnou metódou (alebo ich kombinácia).

 

Mykologická sérológia - dôkaz antigénov a protilátok

Nepriama diagnostika:

 • dôkaz prítomnosti totálnych protilátok proti Aspergillus fumigatus v sére; nepriama hemaglutinácia, analýza sa vykonáva v deň dodania vzorky (resp. do 24 hod.),
 • dôkaz prítomnosti totálnych protilátok proti Candida spp. v sére; ELISA metóda, analýza sa vykonáva 1x za 2 týždne.

Priama diagnostika:

 • dôkaz prítomnosti manánu – kandidový antigén Candida spp. v sére, plazme; ELISA metóda, analýza sa vykonáva utorok a piatok,
 • dôkaz prítomnosti gakaktomanánu – aspergilový antigén Aspergillus spp. v sére, BAL, likvore a iných primárne sterilných tekutinách; ELISA metóda, analýza sa vykonáva utorok a piatok,
 • dôkaz antigénu glukuronoxylomanánu – kryptokokový antigén Cryptococcus neoformans v sére, likvore, BAL a moči; latexová aglutinačná metóda, analýza sa vykonáva v deň dodania vzorky, resp. do 24 hod. od dátumu odberu !!!.

Sérologické metódy sú určené len pre cieľovú skupinu pacientov ako nadstavbové vyšetrenie v diagnostike invazívnych mykóz.