Mykológia

Mykologické laboratórium spoločnosti Medirex, a.s. poskytuje základné a nadstavbové laboratórne vyšetrenia v oblasti diagnostiky mykotických infekcií na pracovisku v Bratislave, Galvaniho 17/C.

Mykózy predstavujú pomerne široké spektrum ochorení líšiacich sa etiológiou, mechanizmami patogenity, lokalizáciou, ale i geografickým rozšírením. Sú to choroby človeka a/alebo zvierat spôsobené niektorými rodmi a druhmi predovšetkým mikroskopických húb.

Niektoré mykotické ochorenia môžu byť signálom zníženej obranyschopnosti organizmu, rozvíjajúceho sa závažného zdravotného stavu pacienta, ako aj komplikáciou iného prebiehajúceho ochorenia.

Rozdelenie mykóz z hľadiska lokalizácie patologického procesu:

  • povrchové mykózy (postihujú kožu a jej adnexa),
  • kožné a podkožné mykózy (kutánne, subkutánne)
  • orgánové/systémové mykózy (invazívne).

 

Okrem laboratórnej diagnostiky pracovníci oddelenia vykonávajú prednáškovú, publikačnú a výukovú činnosť, štatistické analýzy pre lekárov a iné nadstavbové aktivity.

Laboratórium sa pravidelne zúčastňuje externého hodnotenia systému kvality INSTAND.