Výter z vonkajšieho zvukovodu

Opatrným skrutkovitým pohybom zavádzame tenký sterilný tampón do vonkajšieho zvukovodu.