Výter z pošvy alebo cervixu na mykoplazmy a ureaplazmy

Výter vykonáme tampónom dodávaným  spolu  s transportným médiom určeným na mykoplazmy a ureaplazmy. Pri odbere dôkladne zotrieme povrch sliznice, aby sme odobrali čo najväčší počet buniek. Tampón vytrepeme a zalomíme do transportného média.