Výter z nosa

Tampón zavedieme skrutkovitým pohybom do dolného nosového priechodu po spodine nosovej dutiny.  Po povytiahnutí zavedieme tampón nahor do prednej časti nosovej dutiny. Vytierame obe nosné dierky. V prípade potreby zvlhčíme tampón sterilným fyziologickým roztokom.