Výter z laryngu

Odber vykonávame sterilným detoxikovaným vatovým tampónom na drôte, ktorého koniec po vytiahnutí zo skúmavky zahneme v dĺžke 3 - 5 cm od konca do 120-140° uhla. Po zatlačení jazyka špachtľou zavedieme tampón vo vodorovnej polohe za koreň jazyka, rotujeme a nasmerujeme tampón k hrtanovej príklopke. Vyzveme pacienta, aby niekoľkokrát zakašlal.