Výter z kožných a slizničných lézií a z otvorených rán

Odbery vykonávame tak, aby sme zabránili kontaminácii komenzálnou flórou kože alebo slizníc, nedotýkame sa tampónom okolia lézií. Kryt pľuzgierov a okolie pred narušením krytu dezinfikujeme.

Ak je povrch lézie suchý, navlhčíme tampón sterilným fyziologickým roztokom.

Otvorené rany je nutné pred odberom očistiť od povrchového tkanivového detritu a exsudátu sterilnými tampónmi namočenými do sterilného fyziologického roztoku. Pri chronických ranách je ideálny odber po chirurgickom ošetrení rany a odstránení nekrotického povrchu. Pri výtere tampón jemne rolujeme.  Sústredíme sa na miesto aktívneho zápalu, čo je v mieste šíriacich sa okrajov lézie a na spodine rany po odstránení nekrotického tkaniva. Pri okrajoch zasahujúcich nad zápalom zmenené tkanivo a vytvárajúcich choboty zásadne vykonáme výter pod týmito okrajmi alebo z chobotov v tkanive. Pri rozsiahlejších ranách vykonáme niekoľko odberov súčasne na rôznych miestach.

Výtery z otvorených rán vykonávame v prípade, že nie je možné získať aspirát alebo tkanivo z miesta infekcie. Baktérie izolované z takýchto výterov môžu predstavovať len kolonizáciu, ktorá nie je zodpovedná za etiológiu zápalu. Pravdepodobnosť izolácie anaeróbnych baktérií je oveľa menšia ako pri aspirátoch alebo tkanivách. Výter nie je vhodným typom vzorky pri plynovej gangréne.

Na žiadankách je nutné bližšie špecifikovať miesto odberu a druh rany.