Výter z konečníka

Tampón zavedieme skrutkovitým pohybom do konečníka približne 3 cm za análny sfinkter a opatrne rotujeme tak, aby sa  povrch tampónu znečistil stolicou. Tampón z konečníka opatrne opäť skrutkovitým pohybom vytiahneme. Výter si nikdy nerobí pacient sám.