Výter z endocervixu

Výter odoberáme za pomoci pošvových zrkadiel. Sterilným tampónom odstránime hlien z povrchu cervixu. Výter vykonávame zavedením tenkého tampónu do cervikálneho kanála a otáčaním 10 až 30 s. Pri zavádzaní a vyberaní tampónu sa vyhýbame kontaktu so stenami pošvy. Na štandardnú bakteriologickú kultiváciu používame tampón s transportným médiom Amies.