Vagino-rektálny výter v 35. – 37. týždni gravidity na skríning Streptococcus agalactiae

Za kontroly pošvovým zrkadlom odoberáme výter z distálnej časti vagíny a tým istým tampónom urobíme výter z rekta.