Tekuté vzorky z primárne sterilných miest okrem krvi, likvoru a moču

Odber robíme punkčnou ihlou do sterilnej skúmavky. Tekuté vzorky v menších objemoch, ktoré sa nepribližujú objemu odberovej nádobky, nemajú zaručené anaeróbne podmienky na transport. V takých prípadoch je možné použiť na transport striekačku s vypudeným vzduchom, uzavretú bezpečným uzáverom alebo anaeróbne hemokultivačné nádobky. Pri inokulácii vzoriek do hemokultivačných nádob je nutné dodržať objem odporúčaný výrobcom, tzn. použiť pri menšom objeme pediatrické hemokultivačné nádobky. Pokiaľ vzorku inokulujete do hemokultivačných nádob, predpokladom pre mikroskopické vyšetrenie je súčasné zaslanie malej časti objemu ( 0,5 ml) aj v striekačke. Príliš hustý materiál naberáme detoxikovaným vatovým tampónom.

Odber hnisu a exsudátov tam, kde je zavedená drenáž, vykonáme tak, že voľný koniec drénu pred odberom dezinfikujeme 70%-ným etylalkoholom. Prvú časť hnisu necháme odtiecť alebo odoberieme injekčnou striekačkou. Na  vyšetrenie posielame až ďalšiu časť hnisu.

Kultivácia drénovaného obsahu pri drénoch zavedených viac ako 2 dni nemusí odrážať skutočnú etiológiu infekcie vzhľadom na možnú kolonizáciu drénov z kožnej mikroflóry.