Spútum

Spútum odoberáme ráno pri prvej expektorácii. Pred odberom vzorky spúta si pacient dôkladne opakovane vypláchne ústa čistou pitnou vodou a potom zhlboka zakašle. Vykašľané spútum zachytí do sterilnej  nádobky.