Protected Brush Specimen (PBS) - chránený kefkový ster

Je to chránený a cielený odber technikou kefkového steru za bronchoskopickej kontroly. Po odbere sa kefka zalomí do sterilnej skúmavky s presným objemom 1 ml sterilného fyziologického roztoku.