Odsatý sekrét / endotracheálny aspirát

Vzorku odoberáme odsatím sterilnou odsávacou rúrkou cez endotracheálnu kanylu, tracheostómiu  alebo pri bronchoskopii.