Moč

Moč odoberáme pri prvom rannom močení. Ak to nie je možné, najskôr po 4 hodinách od posledného močenia. Diurézu neforsírujeme podávaním veľkého množstva tekutín. Eliminujeme tak pravdepodobnosť falošnej negativity výsledku.

Stredný prúd moču: Pred odberom si muži po stiahnutí predkožky umyjú glans a vonkajšie ústie uretry mydlom a vodou. Ženy si po oddialení lábií umyjú vonkajší genitál gázou namočenou v mydlovej vode, pričom stierajú povrch sliznice spredu dozadu. Postup opakujú ďalšou gázou. Po umytí mydlom je nutné nakoniec genitál opláchnuť ešte čistou vodou.

Do sterilnej nádobky zachytia stredný prúd moču v množstve 5 -10 ml.

U veľmi malých detí možno použiť sterilné plastikové vrecko, ktoré pripevníme na genitálie po ich  predchádzajúcom umytí mydlom a vodou. Vrecko treba ihneď po vymočení odstrániť. Ak nedôjde k vymočeniu počas 30 minút, treba celý postup opakovať s novým vreckom.

Cievkovaný moč odoberáme pri jednorázovom cievkovaní močového mechúra za aseptických podmienok po dezinfekcii vonkajšieho ústia uretry. Moč zachytíme do sterilnej nádobky po vyprázdnení asi jednej tretiny predpokladaného objemu močového mechúra (imitujeme stredný prúd moču).

Pri zavedenom permanentnom katétri jediným spoľahlivým spôsobom pre odber moču je odber po  výmene permanentného katétra. Odber robíme ako pri jednorazovom cievkovaní. Permanentný katéter sa už po niekoľkých hodinách začína kolonizovať baktériami tvoriacimi biofilm na vonkajšom aj vnútornom lúmene katétra. Pre diagnostiku infekcií močového traktu rovnako nemá žiadny význam odosielať na kultiváciu špičku extrahovaného permanentného katétra.

Moč odobratý suprapubickou punkciou robíme pri plnom močovom mechúri za aseptických podmienok aspiráciou do striekačky. Len tento spôsob odberu je vhodný pri podozrení na infekciu anaeróbnymi baktériami. Urýchlene transportujeme do laboratória.