Likvor

Prísne asepticky lumbálnou punkciou napichneme miechový kanál a z punkčnej ihly necháme samovoľne odkvapkať do sterilnej  skúmavky likvor v množstve minimálne 1 ml (zásadne nesmieme naťahovať likvor podtlakom do sterilnej striekačky). Po odbere sterilnú skúmavku s materiálom okamžite doručíme do laboratória. V prípade, že nemôžeme likvor doručiť okamžite, odobratú vzorku uskladníme pri izbovej teplote na tmavom mieste. Nikdy nedávame odobratý likvor do chladničky!