Exsudát zo stredného ucha

Odber vykonáva lekár so špecializáciou v odbore otorinolaryngológia tympanocentézou a nasatím tekutiny do injekčnej striekačky. V prípade ruptúry bubienka sa odoberá exsudát na tampón cez ušný lievik.