Cievne katétre

Po dezinfekcii kože 70% -ným alkoholom opatrne vytiahneme katéter. Za aseptických podmienok prichytíme distálny koniec katétra nad prázdnou sterilnou odberovou nádobkou a odstrihneme sterilnými nožnicami v dĺžke cca 5 -7 cm. Odberovú nádobku dôkladne uzavrieme. Špičky katétrov nevkladáme do transportných médií.