Bronchoalveolárna laváž (BAL)

Na kultiváciu je najvhodnejšia posledná časť odsatej zmesi sekrétu s fyziologickým roztokom, ktorú zasielame na vyšetrenie v sterilnej nádobke alebo skúmavke.