Predanalytika

Spoľahlivosť laboratórnych vyšetrení nezávisí len od kvality samotnej analýzy vzorky, analytickej fázy, ale aj od kvality odberu, transportu, spracovania a uchovávania vzoriek, tzv. predanalytickej fázy.

Výsledok mikroskopického a kultivačného vyšetrenia môže byť ovplyvnený aplikáciou antiinfekčných chemoterapeutík pred odberom vzorky.

Dobrá znalosť predanalytickej fázy pomôže laboratóriu identifikovať mimolaboratórne vplyvy nesprávnych výsledkov laboratórnych vyšetrení.

Je zrejmé, že predanalytická fáza je neoddeliteľnou súčasťou laboratórneho vyšetrenia a často i samotnej analytickej metódy. Preto by mala byť predmetom záujmu tak klinických pracovníkov, ako i pracovníkov laboratória (lekárov, analytikov, laborantov).

Vzhľadom na to, že jednotlivé zložky predanalytickej fázy sú veľmi úzko späté, je potrebný komplexný prístup a tímová spolupráca klinických lekárov a pracovníkov laboratórií.