Špeciálne kultivačné vyšetrenia

Corynebacterium diphteriae, Corynebacterium ulcerans
telefonicky kontaktujte laboratórium

Pri podozrení na diftériu a pri vyšetrovaní kontaktov informujte laboratórium. Kultivačné vyšetrenie nie je súčasťou rutinného postupu a vyžaduje špeciálne kultivačné médiá.

Vibrio cholerae
telefonicky kontaktujte laboratórium

Odberové skúmavky na stolicu dodáva laboratórium na vyžiadanie.

Brušný týfus
telefonicky kontaktujte laboratórium

Pri podozrení na brušný týfus a nosičstvo kontaktujte laboratórium pre rozšírenie spektra biologických vzoriek.  Výber vhodných vzoriek na kultiváciu závisí od štádia ochorenia. V prvom týždni odoberajte hemokultúry ( ev. sternálny punktát), v druhom a treťom týždni stolicu.

Nokardióza

Infekcia sa vyskytuje v zásade u imunokompromitovaných pacientov. Treba na ňu myslieť pri pretrvávajúcich a netypických klinických príznakoch a pri negatívnej rutinnej kultivácii. Podozrenie na nokardiózu vyznačte na žiadanke, kultiváciu je nutné predĺžiť na 21 dní.

Aktinomykóza

Kultiváciu pri dg. aktinomykózy predlžujeme na 14 dní. Odporúčaný typ biologického materiálu je hnis a intrauterinné teliesko.

Chronické infekcie kostí a kĺbov

Kultivácia sa predlžuje na 14 dní. Požiadavku na predĺženú kultiváciu je nutné vyznačiť na žiadanke.