Dôkaz bakteriálnych pôvodcov infekcií vnútorných orgánov, tkanív, telesných dutín

  • kultivačné vyšetrenie výterov z fyziologicky sterilných lokalít
  • kultivačné vyšetrenie výteru z abscesovej dutiny
  • mikroskopické a kultivačné vyšetrenie punktátov, aspirátov
  • mikroskopické a kultivačné vyšetrenie hnisu
  • mikroskopické a kultivačné vyšetrenie plodovej vody
  • mikroskopické a kultivačné vyšetrenie dialyzátu
  • kultivačné vyšetrenie žalúdočného obsahu
  • mikroskopické a kultivačné vyšetrenie tkanív
  • kultivačné vyšetrenie pitevného materiálu

Súčasťou kultivačných vyšetrení je stanovenie citlivosti predpokladaných pôvodcov infekcií na antibiotiká.

Druh biologického materiálu Mikroskopická  analýza biologického materiálu Aeróbna kultivácia Anaeróbna kultivácia Základná mykologická kultivácia Kultivácia na selektívnom médiu Dôkaz antigénu /toxínov
požiadavku vyznačiť na žiadanke
Primo-kultivácia Pomnoženie v tekutom médiu Celkový časový  rozsah kultivácie
Výtery z telesných dutín, abscesov nie 24 až 48 hod 48 hod 48 až 72 hod 48 až 96 hod 48 hod nie nie
Tekuté vzorky – hnis, aspiráty, punktáty, ... áno
v deň odberu
24 až 48 hod 48 hod 48 až 72 hod 48 až 96 hod 48 hod Punktáty z kolena - kultivácia na Neisseria gonorrhoeae -
48 až 72 hod.
nie
Tkanivá Pri požiadavke lekára.
v deň odberu
24 až 48 hod 48 hod 48 až 72 hod 48 hod. až 6 dní 48 hod nie nie