Dôkaz bakteriálnych pôvodcov infekcií uší

  • kultivačné vyšetrenie výteru zo zvukovodu
  • kultivačné vyšetrenie exsudátu/hnisu zo stredného ucha

Súčasťou kultivačných vyšetrení je stanovenie citlivosti predpokladaných pôvodcov infekcií na antibiotiká.

Druh biologického materiálu Mikroskopická analýza biologického materiálu Aeróbna kultivácia Anaeróbna kultivácia Základná mykologická kultivácia Dôkaz antigénu
Primokultivácia Pomnoženie v tekutom médiu Celkový časový rozsah kultivácie
Výter z vonkajšieho zvukovodu nie 24 až 48 hod 48 hod 48 až 72 hod nie 5 dní
(kvasinky a vláknité huby)
nie
Exsudát / hnis zo stredného ucha áno
v deň odberu
24 až 48 hod 48 hod 48 až 72 hod nie 48 hod až 5 dní nie
Exsudát / hnis zo stredného ucha - odber na tampón v transportnom médiu nie 24 až 48 hod 48 hod 48 až 72 hod nie 48 hod až 5 dní nie