Dôkaz bakteriálnych pôvodcov infekcií urogenitálneho systému

  • kultivačné vyšetrenie moču
  • mikroskopické a kultivačné vyšetrenie výteru z uretry
  • kultivačné vyšetrenie ejakulátu
  • kultivačné vyšetrenie exprimátu z prostaty
  • mikroskopické a kultivačné vyšetrenie výteru z pošvy
  • mikroskopické a kultivačné vyšetrenie výteru z cervixu
  • mikroskopické a kultivačné vyšetrenie výteru z vulvy
  • kultivačné vyšetrenie vagíno-rektálneho výteru na dôkaz Streptococcus agalactiae v 35. až 37. týždni gravidity
  • dôkaz Ureaplasma spp. a Mycoplasma hominis vo výtere z cervixu a výtere z uretry, v moči

Súčasťou kultivačných vyšetrení je stanovenie citlivosti predpokladaných pôvodcov infekcií na antibiotiká.

Druh biologického materiálu Mikroskopická  analýza biologického materiálu Aeróbna kultivácia Anaeróbna kultivácia Základná mykologická kultivácia Kultivácia na selektívnom médiu Dôkaz antigénu
požiadavku vyznačiť na žiadanke
Primo-kultivácia Pomnoženie v tekutom médiu Celkový časový  rozsah kultivácie
Moč nie 24 až 48 hod nie 48 až 72 hod Len pri odbere suprapubickou punkciou
48 až 96 hod
Pri požiadavke lekára. nie nie
Výter z uretry- muži áno
v deň odberu
24 až 48 hod nie 48 až 72 hod nie Pri požiadavke lekára. Neisseria gonorrhoeae– 48 až 72 hod (Je dostupná aj metóda PCR zo vzoriek moču).

Pri požiadavke lekára kultivácia na urogenitálne mykoplazmy a ureaplazmy
48 hod
áno - dôkaz antigénu Chlamydia trachomatis – bude postupne nahradená metódou PCR
Ster z glans penis nie 24 až 48 hod 48 hod 48 až 72 hod nie 48 hod Neisseria gonorrhoeae
48 až 72 hod
nie
Ejakulát, exprimát z prostaty nie 24 až 48 hod nie 48 až 72 hod Pri požiadavke lekára. Pri požiadavke lekára. Neisseria gonorrhoeae –
48 až 72 hod

Ejakulát- pri požiadavke lekára kultivácia na urogenitálne mykoplazmy a ureaplazmy
48 hod
nie
Výter z pošvy, výter z cervixu, výter z vulvy, výter z uretry -ženy áno
v deň odberu
24 až 48 hod nie 48 až 72 hod Pri požiadavke lekára. 48 hod Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis
48 hod


Pri požiadavke lekára kultivácia na Neisseria gonorrhoeae -
48 až 72 hod

Pri požiadavke lekára kultivácia na urogenitálne mykoplazmy a ureaplazmy
48 hod
áno
Dôkaz antigénu Chlamydia trachomatis z výterov z cervixu  - bude postupne nahradená metódou  PCR.
Vagíno-rektálny výter v 35. Až 37. týždni gravidity nie nie nie nie nie nie 48 - 72 hod nie