Dôkaz bakteriálnych pôvodcov infekcií tráviaceho systému

 • kultivačné vyšetrenie steru z jazyka,
 • kultivačné vyšetrenie steru z bukálnej sliznice
 • kultivačné vyšetrenie výteru z parodontálneho vačku
 • kultivačné vyšetrenie stolice
 • kultivačné vyšetrenie výteru z rekta

Súčasťou kultivačných vyšetrení je stanovenie citlivosti predpokladaných pôvodcov infekcií na antibiotiká. Patogénne črevné baktérie, u ktorých štandardne stanovujeme citlivosť na antibiotiká: Campylobacter spp., Yersinia spp.  enteropatogénne E.coli u detí do 2 rokov, Shigella spp., Aeromonas spp., Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, ostatné salmonely u hospitalizovaných pacientov, detí do 5 rokov a pri požiadavke lekára.

 • mikroskopický dôkaz Helicobacter pylori v bioptickej vzorke žalúdočnej alebo duodenálnej sliznice a dôkaz ureázovej aktivity
 • kultivačné vyšetrenie bioptickej vzorky na H. pylori, stanovenie citlivosti na antibiotiká*
 • dôkaz antigénu H.pylori zo stolice
 • dôkaz antigénu a toxínov A a B Clostridium difficile zo stolice
 • dôkaz antigénu Camplobacter spp. zo stolice
 • dôkaz antigénu Yersinia enterocolitica O3, O9 zo stolice*
 • dôkaz antigénu Escherichia coli O157:H7 zo stolice*
 • kultivačný dôkaz nosičstva baktérií z čeľade Enterobacteriaceae produkujúcich karbapenemázu v stolici
Druh biologického materiálu Mikroskopická  analýza biologického materiálu Aeróbna kultivácia Anaeróbna kultivácia Základná mykologická kultivácia Kultivácia na selektívnom médiu Dôkaz antigénu /toxínov
požiadavku vyznačiť na žiadanke
Primo-kultivácia Pomnoženie v tekutom médiu Celkový časový  rozsah kultivácie
Ster z jazyka, bukálnej sliznice, parodontálneho vačku, paratonzilárneho abscesu nie 24 až 48 hod. 48 hod 48 až 72 hod Parodontálny vačok, paratonzilárny absces 48 až 96 hod. 48 hod nie nie
Stolica nie 24 až 48 hod 48 hod 48 až 96 hod nie 48 hod pacienti ARO, JIS, onkológie, patologickí novorodenci

Ostatní pacienti len pri požiadavke lekára.
Pri hnačkovej diagnóze kultivácia na Campylobacter jejuni/coli, Yersinia enterocolitica -
48 až 72 hod
H.pylori, C.difficile, Campylobacter spp. – v deň odberu, Yersinia O3, O9*, E.coli O157:H7* - v CL v deň odberu, ostatné prevádzky
24 hod
Výter z rekta nie 24 až 48 hod 48 hod 48 až 96 hod nie Len pri požiadavke lekára.

Pri hnačkovej diagnóze kultivácia na Campylobacter jejuni/coli, Yersinia enterocolitica
48 až 72 hod

Podozrenie na infekciu Neisseria gonorrhoeae prosíme vyznačiť na žiadanke

nie
Stolica na skríning karbapenemázu produkujúcich baktérií z čeľade Enterobacteriaceae nie 24 hod nie 24 až 48 hod nie áno nie
Biopsia zo žalúdočnej sliznice na Helicobacter pylori* áno
nasledujúci deň po doručení vzorky
nie nie nie nie 5 až 10 dní nie

*analýza dostupná  v centrálnych laboratóriach (CL)