Dôkaz bakteriálnych pôvodcov infekcií respiračného systému

  • kultivačné vyšetrenie steru tonzíl a nazofaryngu
  • kultivačné vyšetrenie steru sliznice nosa
  • kultivačné vyšetrenie aspirátu z prínosových dutín
  • mikroskopické a kultivačné vyšetrenie spúta
  • mikroskopické a kultivačné vyšetrenie bronchoalveolárnej laváže (BAL)
  • mikroskopické a kultivačné vyšetrenie endotracheálneho aspirátu
  • mikroskopické a kultivačné vyšetrenie chráneného kefkového steru
  • dôkaz antigénu Streptococcus pyogenes z výteru z tonzíl a faryngu

Súčasťou kultivačných vyšetrení je stanovenie citlivosti predpokladaných pôvodcov infekcií na antibiotiká.

Druh biologického materiálu Mikroskopická analýza biologického materiálu Aeróbna kultivácia Anaeróbna kultivácia Základná mykologická kultivácia Dôkaz antigénu- požiadavku vyznačiť na žiadanke
Primokultivácia Pomnoženie v tekutom médiu Celkový časový rozsah kultivácie
Výtery z horných dýchacích ciest nie 24 až 48 hod
podozrenie na infekciu Arcanobacterium haemolyticum a faryngeálnu infekciu Neisseria gonorrhoeae prosíme vyznačiť na žiadanke,
Nie 24 až 72 hod nie 48 hod
V prípade  pacientov z oddelení ARO, JIS, onkológia, patologickí novorodenci.
S. pyogenes v deň odberu
Aspirát z prínosových dutín áno
v deň odberu
24 až 48 hod 48 hod 48 až 72 hod 48 až 96 hod. 48 hod nie
Vzorky z dolných dýchacích ciest áno
v deň odberu
24 až 48 hod Nie 24 až 72 hod 48 až 96 hod - len chránený kefkový ster,   BAL - pri požiadavke lekára 48 hod nie