Dôkaz bakteriálnych pôvodcov infekcií pri použití zdravotníckych pomôcok

Súčasťou kultivačných vyšetrení je stanovenie citlivosti predpokladaných pôvodcov infekcií na antibiotiká.

Druh biologického materiálu Mikroskopická  analýza biologického materiálu Aeróbna kultivácia Anaeróbna kultivácia Základná mykologická kultivácia Kultivácia na selektívnom médiu Dôkaz antigénu
Primo-kultivácia Pomnoženie v tekutom médiu Celkový časový  rozsah kultivácie
Katétre, kanyly nie áno nie 96 hod. nie nie nie nie
Ster zo zdravotníckej pomôcky nie 24 až 48 hod. 48 hod 48 - 72 hod. 48 hod. nie nie