Dôkaz bakteriálnych pôvodcov infekcií pri použití zdravotníckych pomôcok

Súčasťou kultivačných vyšetrení je stanovenie citlivosti predpokladaných pôvodcov infekcií na antibiotiká.

Druh biologického materiálu Mikroskopická  analýza biologického materiálu Aeróbna kultivácia Anaeróbna kultivácia Základná mykologická kultivácia Kultivácia na selektívnom médiu Dôkaz antigénu
Primo-kultivácia Pomnoženie v tekutom médiu Celkový časový  rozsah kultivácie
Katétre, kanyly, drény nie nie 48 hod. 48 - 72 hod nie 72 hod nie nie
Ster zo zdravotníckej pomôcky nie 24 až 48 hod 48 hod 48 - 72 hod 48 hod nie nie