Dôkaz bakteriálnych pôvodcov infekcií očí

  • kultivačné vyšetrenie výteru zo spojovkového vaku
  • kultivačné vyšetrenie zoškrabu/ steru z rohovky
  • mikroskopické a kultivačné vyšetrenie z vnútorných štruktúr oka (sklovec, komorový mok)

Súčasťou kultivačných vyšetrení je stanovenie citlivosti predpokladaných pôvodcov infekcií na antibiotiká.

Druh biologického materiálu Mikroskopická analýza biologického materiálu Aeróbna kultivácia Anaeróbna kultivácia Základná mykologická kultivácia Dôkaz antigénu
Primokultivácia Pomnoženie v tekutom médiu Celkový časový rozsah kultivácie
Výter zo spojovkového vaku nie 24 až 48 hod 48 hod 48 až 72 hod nie nie nie
Výter, zoškrab z rohovky nie 24 až 48 hod 48 hod 48 až 72 hod nie 5 dní nie
Vzorky z vnútorných štruktúr oka áno
v deň odberu
24 až 48 hod 48 hod 48 až 72 hod 48 až 96 hod 48 hod - 5 dní nie