Dôkaz bakteriálnych pôvodcov infekcií krvného prúdu

Kultiváciou krvi dokazujeme bakteriémiu - prítomnosť baktérií v krvi. Pri primárnych infekciách sa zdroj nachádza priamo v krvnom riečisku a bakteriémia je kontinuálna. Jej dôkaz nie je závislý na teplotnej krivke.  Pri sekundárnych infekciách dochádza k intermitentnému vyplavovaniu baktérií zo vzdialeného ložiska.  Hemokultivačné vyšetrenie  sa odporúča pri pneumóniii, meningitíde, pyelonefritíde, epiglotitíde, akútnej osteomyelitíde. Laboratórny dôkaz infekcie je dôležitou súčasťou laboratórnej diagnostiky septického syndrómu. Kľúčovú úlohu pri ňom zohráva hemokultivačné vyšetrenie. Pri pátraní po zdroji infekcie netreba zabúdať na kultivačné vyšetrenie ďalších biologických vzoriek napr. moč, spútum, bronchoalveolárna laváž atď.

Automatizované hemokultivačné systémy BACTEC a BACTALERT

Oba systémy zabezpečujú kultiváciu a súčasné meranie hladiny CO2 - produktu metabolizmu baktérií. Množenie baktérií v tekutom  kultivačnom médiu vedie k nárastu CO2 , ktorý prístroje detegujú a signalizujú pozitivitu vyšetrovanej vzorky krvi. Výhodou je vyššia citlivosť metódy, rýchlejšia detekcia pozitivity a eliminácia rizika kontaminácie vzorky.

Dĺžka kultivácie v automate je daná typom hemokultivačnej nádoby.

Neautomatizované hemokultivačné systémy

Hemokultúry odobraté do nádobiek, ktoré nie je možné kultivovať v hemokultivačných  automatoch, sa kultivujú v bežných termostatoch a vyžadujú pravidelné vyočkovanie na kultivačné médiá.

 

Súčasťou kultivačných vyšetrení je stanovenie citlivosti predpokladaných pôvodcov infekcií na antibiotiká.

Druh biologického materiálu Mikroskopická  analýza biologického materiálu Aeróbna kultivácia Anaeróbna kultivácia Základná mykologická kultivácia Kultivácia na selektívnom médiu Dôkaz antigénu
Primo-kultivácia Pomnoženie v tekutom médiu Celkový časový  rozsah kultivácie
Krv odobratá do nádobiek určených do hemokultivačných automatov Bactec, Bactalert áno
bezprostredne po detekcii  pozitivity
5 dní nie 5 až 7 dní 5 dní
Krv je potrebné odobrať do anaeróbnej hemokultivačnej nádobky.
12 dní
Odporúča sa   odobrať  krv do nádobky vhodnej pre mykologickú kultiváciu.
nie nie
Krv odobratá do nádobiek pre neautomatizované hemokultivačné systémy áno
bezprostredne pri detekcii pozitivity
5 dní nie 5 až 7 dní nie 12 dní
(kvasinky a    vláknité huby)
nie nie