Dôkaz bakteriálnych pôvodcov infekcií kože a povrchových rán

  • kultivačné vyšetrenie steru z kože
  • kultivačné vyšetrenie výteru z rany
  • kultivačné vyšetrenie výteru z ložiska

Súčasťou kultivačných vyšetrení je stanovenie citlivosti predpokladaných pôvodcov infekcií na antibiotiká.

Druh biologického materiálu Mikroskopická  analýza biologického materiálu Aeróbna kultivácia Anaeróbna kultivácia Základná mykologická kultivácia Kultivácia na selektívnom médiu Dôkaz antigénu /toxínov
požiadavku vyznačiť na žiadanke
Primo-kultivácia Pomnoženie v tekutom médiu Celkový časový  rozsah kultivácie
Ster z kože, výter z rany, výter z ložiska nie 24 až 48 hod 48 hod 48 až 72 hod Pri požiadavke lekára resp. podľa diagnózy. 48 hod nie nie