Dôkaz bakteriálnych pôvodcov infekcií centrálneho nervového systému

Súčasťou kultivačných vyšetrení je stanovenie citlivosti predpokladaných pôvodcov infekcií na antibiotiká.

Druh biologického materiálu Mikroskopická  analýza biologického materiálu Aeróbna kultivácia Anaeróbna kultivácia Základná mykologická kultivácia Kultivácia na selektívnom médiu Dôkaz antigénu
Primo-kultivácia Pomnoženie v tekutom médiu Celkový časový  rozsah kultivácie
Mozgovomiechový mok (likvor) áno
v deň odberu
24 až 48 hod 48 hod 48 až 72 hod 48 až 96 hod 5 až 7 dní

(kvasinky a    vláknité huby)
Neisseria meningitidis
48 až 72 hod
Streptococcus agalactiae, H. influenzae typ b S. pneumoniae N. meningitidis sk. A, C, Y, W135 N. meningitidis sk. B/Escherichia. coli K1.