Ponuka vyšetrení

Bakteriologické laboratóriá Medirex a.s. vykonávajú mikroskopickú a kultivačnú analýzu vzoriek biologického materiálu, testovanie citlivosti bakteriálnych pôvodcov infekcií na antibakteriálne látky, dôkaz antigénov a toxínov vybraných bakteriálnych patogénov. Mikroskopické vyšetrenie v prípade závažných stavov poskytuje prvotnú informáciu o prítomnosti zápalovej reakcie a o morfológii baktérií prítomných vo vzorke. Kultivačné vyšetrenie umožňuje dôkaz pôvodcov infekcií kultivovateľných v podmienkach rutinných laboratórií. Kultivácia, následná izolácia a presná identifikácia bakteriálneho kmeňa je predpokladom stanovenia citlivosti na antibakteriálne látky. V našich laboratóriach využívame modernú, rýchlu a spoľahlivú metódu identifikácie bakteriálnych druhov založenú na princípe hmotnostnej spektrometrie a pri stanovení citlivosti na antimikrobiálne látky postupujeme podľa aktuálnych zásad normy EUCAST. Prostredníctvom dôkazu vybraných bakteriálnych antigénov a toxínov môžeme poskytnúť informáciu o prítomnosti pôvodcu infekcie alebo toxínov vo vzorke biologického materiálu do hodiny po doručení vzorky do laboratória.