Zostavy antimikrobiálnych látok

 

Zostava BP pre G- baktérie Zostava BP pre G+ baktérie

BP Gram-

BP Gram+
1. AMP Ampicilín 1. AMP Ampicilín
2. SAM Amp.+Sulbaktam 2. SAM Amp.+ Sulbaktam
3. CFZ Cefazolín 3. OXA Oxacilín
4. CXM Cefuroxím 4. ERY Erytromycín
5. CTX Cefotaxím 5. CLI Klindamycín
6. GEN Gentamicín 6. CIP Ciprofloxacín
7. CIP Ciprofloxacín 7. TET Tetracyklín
8. TET Tetracyklín 8. COT Trim + Sulfonamid
9. COT Trim+Sulfonamid 9. NIT Nitrofurantoín
10. NIT Nitrofurantoín

 

Zostava BP pre gynekologické vzorky Zostava BP pre lokálne antibiotiká

BP GYNECO

BP 10 LOCAL
1. SAM Amp.+Sulbactam 1. COL Kolistín
2. CXM Cefuroxím 2. NEB

Neom.+Bacitr. 14:1

3. NEB Neom.+Bacitr. 14:1 3. GEN Gentamicín
4. GEN Gentamicín 4. TOB Tobranycín
5. CHL Chloramfenikol 5. ERY Erytromycín
6. COL Kolistín 6. CLI Klindamycín
7. CIP Ciprofloxacín 7. OFL Ofloxacín
8. TET Tetracyklín 8. TET Tetracyklín
9. COT Trim+Sulfonamid 9. CHL Chloramphenikol
10. NIT Nitrofurantoín 10. NIT Nitrofurantoín

 

Zostava MIC pre G- paličky Zostava MIC pre G+ baktérie

MIC 20 Gram-

MIC 20 Gram+
1. AMP Ampicilín 1. AMP Ampicilín
2. SAM Ampicilín+Sulb. 2. SAM

Ampicilín +Sulb.

3. TZP Piperac.+Tazob. 3. OXA Oxacilín
4. CXM Cefuroxím 4. FOX diagnost. ATB
5. CTX Cefotaxím 5. TZP Piperac. + Tazob.
6. CTC diagnost. ATB 6. ERY Erytromycín
7. CAZ Ceftazidím 7. CLI Klindamycín
8. CAC diagnost. ATB 8. LND Linezolid
9. SPZ Cefoper. + sulb. 9. RIF Rifampicín
10. FEP

Cefepim

10. GEN Gentamicí

11. ERT Ertapeném 11. TEI Teikoplanín
12. MEM Meropeném 12. VAN Vankomycín
13. GEN Gentamicín 13. TMP Trimetoprim
14. TOB Tobramycín 14. CMP Chloramfenikol
15. AMI Amikacín 15. TGC Tigecyklín
16. TGC

Tigecyklín

16. MXF Moxifloxacín
17. CIP Ciprofloxacin 17. CIP Ciprofloxacín
18. TET

Tetracyklin

18. TET Tetracyklín
19. COL Kolistin 19. COT Trim. + Sulfon.
20. COT Trim+Sulfon. 20. NIT Nitrofurantoín

 

Zostava MIC pre enterokoky Zostava MIC pre G- nefermentujúce paličky

MIC ENTECO

MIC 20 NEF
1. AMP Ampicilín 1. SAM Ampicilín
2. TZP Piperacilín +Tazob. 2. PIP

Piperacilín

3. TEI Teikoplanín 3. TZP Piperac. + Sulb.
4. VAN Vankomycín 4. CTX Cefotaxím
5. GEN Gentamicín 5. CTC diagnost. ATB
6. CHL Chloramfenikol 6. CAZ Ceftazidím
7. CIP Ciprofloxacín 7. CAC diagnost. ATB
8. TET Tetracyklín 8. SPZ Cefoper. + Sulb.
9. NIT Nitrofurantoín 9. FEP Cefepím

 

10. ATM Aztreonam11. IMP Imipeném


12. MEM Meropeném


13. GEN Gentamicín


14. TOB Tobramycín


15. AMI Amikacín

 

16. CHL Chloramfenikol


17. CIP Ciprofloxacín

 

18. TET Tetracyklín

19. COL Kolistín

20. COT Trim. +Sulfon.