Prienik antimikrobiálnych látok do tkanív a telových tekutín

Prienik antimikrobiálnych látok do tkanív a telových tekutín vyjadrený ako % priemernej sérovej koncentrácie
Antibiotikum Kožný transud. Bronch. sliznica Mäkké tkanivo Synov. tekutina Kosť CNS 1) Žlč Moč
Penicilin G 60 35–50 25–40 60 10 5 500 1000
Ampicilin, Amoxicilín 40 35–55 50 40–60 25 5–20 500 3000
Klavulanát, sulbaktám, tazobaktám + + + + + < 15 + +
Oxacilin 40 35–50 50 50 50 5 100 500
Piperacilin ? 40–60 30–60 ? 30 5 40 1000
Cefalotin ? 40–100 20–70 60 15 15 100 500
Cefuroxim 80 50–80 50–80 50 60 20 100 2000
Cefotaxim ? 5–25 15–60 60 50 12 100 1000
Cefoperazon 40 ? 30 ? ? 10 100 1000
Ceftazidim 27 30 35–60 60 50 6 100 500
Cefpirom 80 45–60 18–40 ? 50 1–5 100 1000
Cefepim 80 60 30–60 ? ? < 5 100 1000
Meropenem 33 10–20 10–40 90 30 5–10 40–300 500
Aztreonam 80 15 35–40 80 10–20 1–5 100–200 500
Gentamicin 60 10 20 70 20 10 40 1000
Netilmicin 60 10 15–20 70 20 10 10 1000
Tobramycin ? 20–30 15–20 80 20 10 20 1000
Amikacin 50 4–8 15–25 70 20 2 10 800
Kolistin ? 5 10 ? 5 3 150 1000
Erytromycin ? 25–30 25–50 ? 30 5 500 100
Klindamycin ? 40–50 40–100 ? 40 5 1000 300
Rifampin 40 ? 60–300 ? 60–80 10–25 1000 150
Vankomycin ? 25 50–90 80 40 5–10 50 500
Teikoplanin 100 ? 60–100 80 70–80 2 20 700
Ciprofloxacin 60 80–100 50–70 90 25–35 10 100 5000
Ofloxacin 65 50–90 60–150 80 35–60 40–80 200 5000
Chloramfenikol ? 50–70 40–70 ? 20 30–50 40–110 500
Tetracyklíny ? 35–60 15–40 ? 30 10 500 3000
Kotrimoxazol ? 40–60 ? ? 20 20 50 500

1) bez zápalového poškodenia meningov

Poznámky

>30% kvalitatívny test citlivosti poskytuje valídnu informáciu (citlivý = 4 x sérová koncentrácia)
25%–30% kvalitatívny test citlivosti nemusí byť spoľahlivým podkladom pre voľbu terapie
<25% pre spoľahlivú voľbu účinnej terapie je nutné stanovenie MIC
>200% pri infekcii dolných ciest močových umožňuje stanovenie citlivosti na močové koncentrácie (break–point ”U”) širší   a ekonomickejší výber účinného liečiva

Literatúra: Chambers H. F. et al. eds.: The Sanford guide to antimicrobial therapy 2016. 46th ed., Antimicrobial Therapy 2016, Sperryville VA - upravené