Mikrobiológia

Mikrobiologické laboratóriá spoločnosti Medirex a.s. majú špičkových odborníkov s bohatými skúsenosťami v oblasti základnej a nadstavbovej diagnostiky v klinickej mikrobiológii. Okrem centrálnych laboratórií v Bratislave na Galvaniho 17/C a v Košiciach na Magnezitárskej 2/C prevádzkujeme niekoľko satelitných laboratórií. Komplexne zastrešujeme všetky oblasti lekárskej mikrobiológie, mikrobiológie prostredia a farmaceutického skúšania.

V rámci najväčšieho centrálneho laboratória v Bratislave sme kvôli veľkému počtu vykonávaných analýz laboratórium klinickej mikrobiológie funkčne rozdelili na jednotlivé úseky:

  • Bakteriológia
  • Virológia, sérológia a molekulárna biológia
  • Mykológia
  • Parazitológia