Referenčné hodnoty

Do vyhľadávacieho poľa prosím napíšte hľadaný výraz. V texte sa vami vyhľadávané slovo zvýrazní červeným podfarbením. Pre zobrazenie všetkých nájdených slov je potrebné posunúť sa až na koniec celej tabuľky.

Názov Skratka Jedn. Vek Interval Frekv. Materiál Poznámka
Muž Žena
Bunková imunita špecifická (prietoková cytometria)
Celkové T lymfocyty CD3+ Tly CD3+ % 0-3M 53-84 53-84 D LiHep/K3EDTA Doručiť do laboratória najneskôr do 24h od odberu. Uchovávať pri izbovej teplote.
3-6M 51-77 51-77
6-12M 49-76 49-76
1-2R 53-75 53-75
2-6R 56-75 56-75
6-12R 60-76 60-76
12-18R 56-84 56-84
>18R 64-85 64-85
Absolútny počet T lymfocytov CD3+   109.ℓ-1 0-3M 2.5-5.5 2.5-5.5 D LiHep/K3EDTA Doručiť do laboratória najneskôr do 24h od odberu. Uchovávať pri izbovej teplote.
3-6M 2.5-5.6 2.5-5.6
6-12M 1.9-5.9 1.9-5.9
1-2R 2.1-6.2 2.1-6.2
2-6R 1.4-3.7 1.4-3.7
6-12R 1.2-2.6 1.2-2.6
12-18R 1.0-2.2 1.0-2.2
>18R 1.1-2.3 1.1-2.3
Pomocné T lymfocyty CD3+CD4+ Th ly CD3+CD4+ % 0-3M 35-64 35-64 D LiHep/K3EDTA Doručiť do laboratória najneskôr do 24h od odberu. Uchovávať pri izbovej teplote.
3-6M 35-56 35-56
6-12M 31-56 31-56
1-2R 32-51 32-51
2-6R 28-47 28-47
6-12R 31-47 31-47
12-18R 31-52 31-52
>18R 34-57 34-57
Absolútny počet Th ly CD3+CD4+   109.ℓ-1 0-3M 1.6-4.0 1.6-4.0 D LiHep/K3EDTA Doručiť do laboratória najneskôr do 24h od odberu. Uchovávať pri izbovej teplote.
3-6M 1.8-4.0 1.8-4.0
6-12M 1.4-4.3 1.4-4.3
1-2R 1.3.-3.4 1.3.-3.4
2-6R 0.7.-2.2 0.7.-2.2
6-12R 0.65-1.5 0.65-1.5
12-18R 0.53-1.3 0.53-1.3
>18R 0.6-1.4 0.6-1.4
Cytotoxické T lymfocyty CD3+CD8+ Tc ly CD3+CD8+ % 0-3M 12-28 12-28 D LiHep/K3EDTA Doručiť do laboratória najneskôr do 24h od odberu. Uchovávať pri izbovej teplote.
3-6M 12-23 12-23
6-12M 12-24 12-24
1-2R 14-30 14-30
2-6R 16-30 16-30
6-12R 18-35 18-35
6-18R 18-35 18-35
>18R 16-36 16-36
Absolútny počet Tc ly CD3+CD8+   109.ℓ-1 0-3M 0.56-1.7 0.56-1.7 D LiHep/K3EDTA Doručiť do laboratória najneskôr do 24h od odberu. Uchovávať pri izbovej teplote.
3-6M 0.59-1.6 0.59-1.6
6-12M 0.5-1.7 0.5-1.7
1-2R 0.62-2.0 0.62-2.0
2-6R 0.49-1.3 0.49-1.3
6-12R 0.37-1.1 0.37-1.1
12-18R 0.33-0.92 0.33-0.92
>18R 0.3-0.9 0.3-0.9
B lymfocyty B ly % 0-3M 6-32 6-32 D LiHep/K3EDTA Doručiť do laboratória najneskôr do 24h od odberu. Uchovávať pri izbovej teplote.
3-6M 11-41 11-41
6-12M 14-37 14-37
1-2R 16-35 16-35
2-6R 14-33 14-33
6-12R 13-27 13-27
12-18R 6-23 6-23
>18R 7-18 7-18
Absolútny počet B ly   109.ℓ-1 0-3M 0.3-2.0 0.3-2.0 D LiHep/K3EDTA Doručiť do laboratória najneskôr do 24h od odberu. Uchovávať pri izbovej teplote.
3-6M 0.43-3.0 0.43-3.0
6-12M 0.61-2.6 0.61-2.6
1-2R 0.72-2.6 0.72-2.6
2-6R 0.39-1.4 0.39-1.4
6-12R 0.27-0.86 0.27-0.86
12-18R 0.11-0.57 0.11-0.57
>18R 0.1-0.5 0.1-0.5
NK bunky NK b % 0-3M 4-18 4-18 D LiHep/K3EDTA Doručiť do laboratória najneskôr do 24h od odberu. Uchovávať pri izbovej teplote.
3-6M 3-14 3-14
6-12M 3-15 3-15
1-2R 3-15 3-15
2-6R 4-17 4-17
6-12R 4-17 4-17
12-18R 3-22 3-22
>18R 5-24 5-24
Absolútny počet NK bunky   109.ℓ-1 0-3M 0.17-1.1 0.17-1.1 D LiHep/K3EDTA Doručiť do laboratória najneskôr do 24h od odberu. Uchovávať pri izbovej teplote.
3-6M 0.17-0.83 0.17-0.83
6-12M 0.16-0.95 0.16-0.95
1-2R 0.18-0.92 0.18-0.92
2-6R 0.13-0.72 0.13-0.72
6-12R 0.1-0.48 0.1-0.48
12-18R 0.07-0.48 0.07-0.48
>18R 0.1-0.5 0.1-0.5
CD3+ HLA DR+ CD3+ HLA DR+ %   0-4 0-4 D LiHep/K3EDTA Doručiť do laboratória najneskôr do 24h od odberu. Uchovávať pri izbovej teplote.
CD3+CD8+ HLA DR+ CD3+CD8+ HLA DR+ %   1-7 1-7 D LiHep/K3EDTA Doručiť do laboratória najneskôr do 24h od odberu. Uchovávať pri izbovej teplote.
CD14+ HLA DR+ CD14+ HLA DR+ %   80-100 80-100 D LiHep/K3EDTA Doručiť do laboratória najneskôr do 24h od odberu. Uchovávať pri izbovej teplote.
CD3+ CD25+ CD3+ CD25+ %   0-5 0-5 D LiHep/K3EDTA Doručiť do laboratória najneskôr do 24h od odberu. Uchovávať pri izbovej teplote.
CD4+ CD25+ CD4+ CD25+ %   0-5 0-5 D LiHep/K3EDTA Doručiť do laboratória najneskôr do 24h od odberu. Uchovávať pri izbovej teplote.
Bunková imunita nešpecifická (prietoková cytometria)
Fagocytárna aktivita FA %   75.6-95.1 75.6-95.1 D (piatok do 10,00) LiHep *BA
V piatok musí byť materiál dopravený do laboratória do 10,00
Fagocytárna aktivita FCM %   83-100 83-100 D LiHep *KE
Respiračné vzplanutie-spontánne INT sp.     0.44-1.14 0.44-1.14 D (okrem piatku) LiHep *BA
Nevyšetruje sa v piatok a v dňoch pred štátnymi sviatkami
Respiračné vzplanutie-stimulované INT stim.     3.28-7.35 3.28-7.35 D (okrem piatku) LiHep *BA
Nevyšetruje sa v piatok a v dňoch pred štátnymi sviatkami
Respiračné vzplanutie-index INT index     4.72-9.78 4.72-9.78 D (okrem piatku) LiHep *BA
Nevyšetruje sa v piatok a v dňoch pred štátnymi sviatkami
Respiračné (oxidatívne) vzplanutie Oxid.vzplan. %   90-100 90-100 D LiHep *KE
Auto/alloprotilátky
Protilátky proti trombocytom viazané IgG, IgM vATR IgG, vATR IgM     negat negat 2T 3x K3EDTA *KE
Vyšetrenie je nutné vopred telefonicky objednať. Realizácia štvrtok v párny týždeň
Protilátky proti trombocytom cirkulujúce IgG, IgM cATR IgG, cATR IgM     negat negat 2T 1x  sérum
Protilátky proti granulocytom viazané IgG, IgM       negat negat 2T 1x K3EDTA *KE
Vyšetrenie je nutné vopred telefonicky objednať. Realizácia - štvrtok v nepárny týždeň
Protilátky proti granulocytom cirkulujúce IgG, IgM       negat negat 2T 1x sérum
Protilátky proti lymfocytom viazané IgG, IgM vALy IgG, vALy IgM     negat negat 2T 1x K3EDTA *KE
Vyšetrenie je nutné vopred telefonicky objednať. Realizácia - štvrtok v nepárny týždeň
Protilátky proti lymfocytom cirkulujúce IgG, IgM cALy IgG, cALy IgM     negat negat 2T 1x sérum
Špecifické protilátky proti glykoproteínom na trombocytoch MACE     negat negat 2T sérum  
Podtriedy imunoglobulínov (turbidimetria)
Imunoglobulín G1 IgG1 g.ℓ-1 0-1M 2.4-10.6 2.4-10.6 M sérum  
1-4M 1.8-6.7 1.8-6.7
4-6M 1.8-7.0 1.8-7.0
6-12M 1.4-6.2 1.4-6.2
12-18M 1.7-6.5 1.7-6.5
18-24M 2.2-7.4 2.2-7.4
2-3R 2.4-7.8 2.4-7.8
3-4R 2.7-8.1 2.7-8.1
4-6R 3.0-8.4 3.0-8.4
6-9R 3.5-9.1 3.5-9.1
9-12R 3.7-9.3 3.7-9.3
12-18R 3.7-9.1 3.7-9.1
>18R 2.8-8.0 2.8-8.0
Imnuglobulín G2 IgG2 g.ℓ-1 0-1M 0.87-4.1 0.87-4.1 M sérum  
1-4M 0.38-2.1 0.38-2.1
4-6M 0.34-2.1 0.34-2.1
6-12M 0.41-1.3 0.41-1.3
12-18M 0.4-1.4 0.4-1.4
18-24M 0.5-1.8 0.5-1.8
2-3R 0.55-2.0 0.55-2.0
3-4R 0.65-2.2 0.65-2.2
4-6R 0.77-2.55 0.77-2.55
6-9R 0.85-3.3 0.85-3.3
9-12R 1.1-4.0 1.1-4.0
12-18R 1.1-4.85 1.1-4.85
>18R 1.15-5.7 1.15-5.7
Imunoglobulín G3 IgG3 g.ℓ-1 0-1M 0.14-0.55 0.14-0.55 M sérum  
1-4M 0.14-0.7 0.14-0.7
4-6M 0.15-0.8 0.15-0.8
6-12M 0.11-0.85 0.11-0.85
12-18M 0.12-0.87 0.12-0.87
18-24M 0.14-0.91 0.14-0.91
2-3R 0.15-0.93 0.15-0.93
3-4R 0.16-0.96 0.16-0.96
4-6R 0.17-0.97 0.17-0.97
6-9R 0.20-1.04 0.20-1.04
9-12R 0.22-1.09 0.22-1.09
12-18R 0.24-1.16 0.24-1.16
>18R 0.24-1.25 0.24-1.25
Imunoglobulín G4 IgG4 g.ℓ-1 0-1M 0.04-0.56 0.04-0.56 M sérum  
1-4M 0.02-0.36 0.02-0.36
4-6M 0.017-0.23 0.017-0.23
6-12M 0.0-0.008 0.0-0.008
12-18M 0.0-0.255 0.0-0.255
18-24M 0.0-0.408 0.0-0.408
2-3R 0.006-0.689 0.006-0.689
3-4R 0.012-0.938 0.012-0.938
4-6R 0.017-1.157 0.017-1.157
6-9R 0.03-1.577 0.03-1.577
9-12R 0.043-1.9 0.043-1.9
12-18R 0.052-1.961 0.052-1.961
>18R 0.052-1.25 0.052-1.25
Imunoglobulín A1 IgA1 g.ℓ-1 0-1R 0.01-1.15 0.01-1.15 M sérum  
1-2R 0.03-1.20 0.03-1.20
2-3R 0.07-1.32 0.07-1.32
3-4R 0.11-1.43 0.11-1.43
4-8R 0.23-1.75 0.23-1.75
8-12R 0.33-2.04 0.33-2.04
12-18R 0.47-2.49 0.47-2.49
>18R 0.6-2.94 0.6-2.94
Imunoglobulín A2 IgA2 g.ℓ-1 0-1R 0-0.19 0-0.19 M sérum  
1-2R 0-0.23 0-0.23
2-3R 0.01-0.23 0.01-0.23
3-4R 0.01-0.25 0.01-0.25
4-8R 0.02-0.33 0.02-0.33
8-12R 0.02-0.37 0.02-0.37
12-18R 0.04-0.5 0.04-0.5
>18R 0.06-0.61 0.06-0.61
Imunoglobulín D IgD mg.ℓ−1   1.3-152.7 1.3-152.7 M sérum  
Postvakcinačné protilátky
Diphtheria antitoxoid IgG (ELISA) Diphtheria kIU.ℓ−1   >0.01 >0.01 M sérum  
Haemophilus influenze IgG (ELISA) Haemophilus mg.ℓ−1   >1 >1 M sérum  
Tetanus antitoxoid IgG (ELISA) Tetanus kIU.ℓ−1   >0.5 >0.5 M sérum  
Aktivita komplementu
Komplement aktivovaný klasickou cestou (ELISA) CH50 j.   100-300 100-300 2T sérum  
Komplement aktivovaný alternatívnou cestou (hemolýza králičích krviniek) AH50 h.j   70-130 70-130 2T sérum  
Celiakia a potravinová intolerancia
Protilátky proti endomýziu IgA (NIF) EMA, Endo semikv   negat negat T sérum riedenie 1:10
Protilátky proti deamidovaným gliadínovým peptidom IgG (ELISA) DGP IgG kIU.ℓ−1   <14 <14 T sérum  
Protilátky proti deamidovaným gliadínovým peptidom IgA (ELISA) DGP IgA kIU.ℓ−1   <14 <14 T sérum  
Protilátky proti tkanivovej transglutámináze IgG (ELISA) a-tTG IgG kIU.ℓ−1   <10 <10 T sérum  
Protilátky proti tkanivovej transglutámináze IgA (ELISA) a-tTG IgA kIU.ℓ−1   <10 <10 T sérum  
Protilátky proti kravskému mlieku IgG (ELISA) anti-milk IgG, aKM IgG kIU.ℓ−1 <20 <20 T sérum  
Protilátky proti kravskému mlieku IgA (ELISA) anti-milk IgG, aKM IgG kIU.ℓ−1   <14 <14 T sérum  
Anti-kazeín IgG a IgA (ELISA) a–kazein IgA, IgG index pozitivity   < 1 < 1 2T sérum  
Anti-beta laktoglobulín IgG a IgA (ELISA) a-B lakt IgA, IgG index pozitivity   < 1 < 1 2T sérum  
Anti-laktóza IgG a IgA (ELISA) lakt IgA, IgG index pozitivity   <1 <1 M sérum  
Anti sója IgG a IgA (ELISA) a–sója IgA, IgG index pozitivity   <1 <1 M sérum  
Anti-ovalbumín IgG a IgA (ELISA) a-ovalb IgA, IgG index pozitivity   < 1 < 1 2T sérum  
Protilátky proti Saccharomyces cerevisiae IgG (ELISA) ASCA IgG kIU.ℓ−1   <28 <28 M sérum  
Protilátky proti Saccharomyces cerevisiae IgA (ELISA) ASCA IgA kIU.ℓ−1   <22 <22 M sérum  
Protilátky proti Candida albicans IgG (ELISA) Candida IgG kIU.ℓ−1   <21 <21 M sérum  
Protilátky proti Candida albicans IgA (ELISA) Candida IgA kIU.ℓ−1   <15 <15 M sérum  
Protilátky proti Candida albicans IgM (ELISA) Candida IgM kIU.ℓ−1   <21 <21 M sérum  
Autoprotilátky
Reumatológia
Antinukleárne protilátky (NIF) ANA semikv   negat negat T sérum riedenie 1:100
Typizácia ANA3: SS-A, SS-B/La,Ro-52,Sm,nRNP,Scl-70,PM-Scl,Jo-1,centroméra-B,dsDNA,nukleozórny, históny,ribozomálny-P protín, AMA-M2 (EUROLINE) ANA3 semikv   negat negat 2T sérum  
Typizácia ENA1: SS-A,SS-B,Smn, RNP,Scl-70,Jo-1 (EUROLINE) ENA1 semikv   negat negat 2T sérum  
Miositis profile: Mi-2, Ku, Pm-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52 (EUROLINE) MP semikv   negat negat 2T sérum  
Systemic Sclerosis Profile: Scl-70, CENP A, CENP B, RP11 (RNAP-III), RP155 (RNAP-III), fibrillarin, NOR-90, Th(To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGRF, Ro-52 (EUROLINE) SSP semikv   negat negat 2T sérum  
Protilátky proti dvojvláknovej DNA (NIF) anti-dsDNA semikv   negat negat 2T sérum riedenie 1:10
Protilátky proti deoxyribonukleoproteínu (ELISA) anti-DNP kIU.ℓ−1   <22 <22 M sérum  
Protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidom (ELISA) anti-CCP kIU.ℓ−1   <7 <7 2T sérum  
Protilátky proti mutovanému cyklickému vimentínu (ELISA) MCV, anti-MCV kIU.ℓ−1   <20 <20 2T sérum  
Vaskulitída a renálne ochorenia
Protilátky proti cytoplazme neutrofilov (NIF) ANCA semikv   negat negat T sérum riedenie 1:10
Anti-myeloperoxidáza MPO kIU.ℓ−1   <20 <20 M sérum  
Anti-proteináza 3 PR2 kIU.ℓ−1   <20 <20 M sérum  
Protilátky proti lyzozýmu (ELISA) lyzozým semikv   negat negat 2T sérum  
Protilátky proti laktoferínu (ELISA) laktoferín semikv   negat negat 2T sérum  
Protilátky proti elastáze (ELISA) elastáza semikv   negat negat 2T sérum  
Protilátky proti cathepsinu (ELISA) cathepsin semikv   negat negat 2T sérum  
Protilátky proti BPI (ELISA) BPI semikv   negat negat 2T sérum  
Protilátky proti bazálnej membráne glomerulov (NIF) BMG/GBM semikv   negat negat 2T sérum riedenie 1:10
Protilátky proti bazálnej membráne glomerulov (ELISA) ABMG kIU.ℓ−1   <20 <20 2T sérum  
Antibazálna membrána tubulov (NIF) BMT/TBM semikv   negat negat 2T sérum riedenie 1:10
Anti-fosfolipáza A2 receptor (NIF) a-PLA2-R semikv   negat negat 2T sérum riedenie 1:10
Gastroenterológia a hepatológia
Protilátky proti mitochondriám (NIF) AMA semikv   negat negat T sérum riedenie 1:100
Pečeňový profil AMA M2,LKM-1, SLA/LP,LC-1,gp210,PML,Sp100,Ro-52 (EUROLINE) T-AMA semikv   negat negat 2T sérum riedenie 1:100
Protilátky proti hladkému svalu (NIF) ASMA semikv   negat negat T sérum riedenie 1:100
Protilátky proti mikrozómom obličiek a pečene
Protilátky proti hladkému svalu
(NIF)
LKM semikv   negat negat T sérum riedenie 1:100
Protilátky cytolozu pečene (NIF) ALCP semikv   negat negat 2T sérum riedenie 1:100
Protilátky proti membránam hepatocytov (NIF) ALMA semikv   negat negat 2T sérum riedenie 1:100
Protilátky proti žlčovodom (NIF) ABCA semikv   negat negat 2T sérum riedenie 1:100
Anti-parietálne bunky (NIF) APCA semikv   negat negat 2T sérum riedenie 1:10
Anti-intrinsic faktor (NIF) a-IF semikv   negat negat 2T sérum riedenie 1:10
Protilátky proti pohárikovitým bunkám IgG, IgA (NIF) AGCA IgG, AGCA IgA semikv   negat negat 2T sérum riedenie 1:10
Protilátky proti Langerhansovým ostrovčekom pankreasu (NIF) AICA semikv   negat negat 2T sérum riedenie 1:10
Protilátky proti pankreasu (NIF) APA semikv   negat negat 2T sérum riedenie 1:10
Neuronálne protilátky/paraneoplastický neuronálny syndróm
Protilátky proti myelínu IgG (NIF) anti-myelin semikv   negat negat 2T sérum riedenie 1:10
Protilátky proti myelín asociovanému glykoproteínu IgM (NIF) anti-MAG IgM semikv   negat negat 2T sérum riedenie 1:10
Protilátky proti acetylcholínovým receptorom IgG (ELISA) anti–ACCHR nmol.ℓ-¹   <0.45 <0.45 M sérum  
Autoprotilátky proti aquaporínu-4 IgG (NIF) anti-aquaporin IV semikv   negat negat M sérum riedenie 1:10
Protilátky proti neuronálnym antigénom (Hu, Ri, Yo, Amphiphysínu, CV2, PNMA1, PNMA2, recoverínu, titínu, SOX 1) IgG (EUROLINE) neuronálne protilátky semikv   negat negat 2T sérum  
Proitlátky proti gangliozidom IgG, IgM: GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GQ1b (EUROLINE) GP IgG, GP IgM semikv   negat negat 2T sérum  
Autoprotilátky pri autoimunitnej encefalitíde IgG (Anti–glutamátový receptor typ NMDA – R, AMPA – R, GABAB – R, VGKC – R, LGI 1, CASPR2) autoimunitná encefalitída (AE) semikv   negat negat 2T sérum riedenie 1:10
Kožné ochorenia
Protilátky proti bazálnej membráne epidermy (NIF)   semikv   negat negat 2T sérum riedenie 1:100
Protilátky proti BP 180 (NIF)   semikv   negat negat 2T sérum riedenie 1:100
Protilátky proti BP 230 (NIF)   semikv   negat negat 2T sérum riedenie 1:100
Poritlátky proti desmozómom (NIF)   semikv   negat negat 2T sérum riedenie 1:100
Protilátky proti desmogleínu 1 (NIF)   semikv   negat negat 2T sérum riedenie 1:100
Protilátky proti desmogleínu 3 (NIF)   semikv   negat negat 2T sérum riedenie 1:100
Iné
Protilátky proti myokardu (NIF)   semikv   negat negat 2T sérum riedenie 1:100
Protilátky proti cievnemu endotelu (NIF) AVEA semikv   negat negat 2T sérum riedenie 1:10
Antifosfolipidový syndróm
Protilátky proti kardiolipínu skríning (IgA/IgG/IgM) (ELISA) ACLA screen kIU.ℓ−1   <10 <10 2T sérum  
Protilátky proti kardiolipínu lgG (ELISA) ACLA IgG GPl-kIU.ℓ−1   <12 <12 2T sérum  
Protilátky proti kardiolipínu IgM (ELISA) ACLA IgM MPl-kIU.ℓ−1   <12 <12 2T sérum  
Protilátky proti B2-glykoproteínu screen (IgG/lgA/IgM) (ELISA) B2-GPI screen kIU.ℓ−1   <10 <10 2T sérum  
Protilátky proti B2-glykoproteínu IgG (ELISA) B2-GPI IgG kIU.ℓ−1   <20 <20 2T sérum  
Protilátky proti B2-glykoproteínu IgM (ELISA) B2-GPI IgM kIU.ℓ−1   <20 <20 2T sérum  
Anti-protrombín IgG a IgM (ELISA) a–protr. IgG, IgM kIU.ℓ−1   <18 <18 M sérum  
Anti-fosfatidylserín skríning (IgG/IgM) (ELISA) a-f. serín screen kIU.ℓ−1   <15 <15 M sérum  
Protilátky proti fosfatidyletanolamínu screen (IgG/IgM) (ELISA) fosfatidyletanolamín kIU.ℓ−1   <15 <15 M sérum  
Anti-fosfatidylinositol skríning (IgG/IgM) (ELISA) a-f. inositol screen kIU.ℓ−1   <10 <10 M sérum  
Protilátky proti kyseline fosfatidylovej screen (IgG/IgM) (ELISA) kys.fosfatidylová kIU.ℓ−1   <10 <10 M sérum  
Anti-annexin V skríning IgG/IgM (ELISA) a–annexin V screen kIU.ℓ−1   <25 <25 M sérum  
Alergie
Špecifické IgE-jednotlivé alergény (FEIA,EIA)   kIU.ℓ−1   <0.35 <0.35 2T sérum  
Špecifické IgE (EUROLINE stripy)   kIU.ℓ−1   <0.35 <0.35 2T sérum  
Tryptáza (FEIA) - µg.ℓ−1   <11.4 <11.4 2T sérum  
Eozinofilný kationový proteín (FEIA) ECP µg.ℓ−1   <13.3 <13.3 2T sérum  
Histamínová intolerancia
Diaminooxidáza (kvantita) (ELISA) DAO kIU.ℓ−1   >10 >10 2T sérum  
Diaminooxidáza (funkcia) (REA) DAO-F kIU.ℓ−1   >10 >10 2T sérum  
Reprodukčná imunológia
Protilátky proti spermiám IgG (ELISA) a-spermie kIU.ℓ−1   <60 <60 M sérum  
Protilátky proti spermiám IgG (ejakulát) (ELISA) a-spermie kIU.ℓ−1   <60 <60 M seminálna tekutina  
Protilátky proti ováriám IgG (ELISA) a-ovaria kIU.ℓ−1   <10 <10 M sérum  
Protilátky proti zona pellucida IgG (ELISA) a-ZP kIU.ℓ−1   <10 <10 M sérum  
Protilátky proti spermiám viazané IgA (ejakulát) (MAR test) MAR IgA %   <10 <10 2T ejakulát Len na objednávku-po dohode s laboratóriom. Materiál musí byť dopravený do laboratória do 1 hodiny od odberu!
Protilátky proti spermiám IgG (ejakulát) (MAR test) MAR IgG %   <10 <10 2T ejakulát Len na objednávku-po dohode s laboratóriom. Materiál musí byť dopravený do laboratória do 1 hodiny od odberu!
Kvalita ejakulátu (SpermFlowEx Kit) - 109.ℓ-1   >20 >20 2T ejakulát Len na objednávku-po dohode s laboratóriom. Materiál musí byť dopravený do laboratória do 1 hodiny od odberu!
počet leukocytov 109.ℓ-1   <10 <10
vitalita spermií %   >75 >75
integrita arkozómu %   >30 >30
prítomnosť intra-akrozomálneho proteínu %   >85 >85