Odbery

Do vyhľadávacieho poľa prosím napíšte hľadaný výraz. V texte sa vami vyhľadávané slovo zvýrazní červeným podfarbením. Pre zobrazenie všetkých nájdených slov je potrebné posunúť sa až na koniec celej tabuľky.

PLNÁ KRV Odberová skúmavka s heparínom Poznámky
Bunková imunita nešpecifická Fagocytárna aktivita dodržiavať presnosť odberu
Respiračné vzplanutie
Bazofilo-aktivačný test nevyhnutne nutné priložiť liek
Odberová skúmavka s K-EDTA
Bunková imunita špecifická Subpopulácie lymfocytov: transport pri teplote 10 - 25°C, stabilita vzoriek pri izbovej teplote 24 hod.
CD3+
CD3+CD4+
CD3+CD8+
B ly
NK bunky
CD3+/HLA-DR+
CD8+/HLA-DR+
CD19+/CD23+
HLA B27
munofenotypizácia/ dg. akútnych a chronických lymfo- a myeoloproliferácii CD markery podľa príslušných panelov
Viazané protilátky proti: trombocytom 3 x 3 ml
granulocytom 1 x 3 ml
lymfocytom 1 x 3 ml
CAST ELISA
KOSTNÁ DREŇ Odberová skúmavka s K-EDTA
Imunofenotypizácia/ dg. akútnych a chronických lymfo- a myeoloproliferácii CD markery podľa príslušných panelov
LIKVOR Skúmavka bez gélu
Imunofenotypizácia/ dg. akútnych a chronických lymfo- a myeoloproliferácii CD markery podľa príslušných panelov fixačný roztok dodá laboratórium
SÉRUM Odberová skúmavka s gélom
Cirkulujúce protilátky proti: trombocytom
granulocytom
lymfocytom
Odberová skúmavka s gélom
Podtriedy IgG IgG1,IgG2,IgG3,IgG4
Celiakia a potravinová intolerancia anti - gliadin AGA IgG, IgA
anti - tkanivová transglutamináza TGA IgG,IgA
anti - endomýzium, retikulín EMA,ARA
anti - milk IgG, IgA AKM
anti - laktóza IgG, IgA
anti - kazeín IgG, IgA
anti - laktoglobulín IgG, IgA
anti - sója IgG, IgA
anti - ovalbumín IgG, IgA
anti - Saccharomyces cerevisiae ASCA
anti - Exocrinne pancreas
anti - Intestinal goblet cells
AUTOPROTILÁTKY
Reumatológia Antinukleárne protilátky ANA
protilátky proti extr.nukl.antigénom ENA
Typizácia ENA
protilátky proti ds DNA
protilátky proti deoxyribonukleoproteínu DNP
protilátky proti cykl.citrulínovým peptidom CCP
protilátky proti mutovanému citrulinovému vimentínu MCV
Vaskulitída a renálne ochorenia protilátky proti cytoplazme neutrofilov p.c ANCA
anti - myeloperoxidáza MPO-p ANCA
anti - proteináza 3 PR3-c ANCA
protilátky proti bazálnej membráne glomerulov BMG
protilátky proti bazálnej membráne tubulov TBM
Autoimunitná hepatopatia protilátky proti mitochondriám AMA
protilátky proti mikrózomom obličiek a pečene LKM
Typizácia AMA: AMA M2, LKM, SLA/LP, LC-1, PML
protilátky proti hladkému svalstvu ASMA
protilátky proti membráne hepatocytov ALMA
protilátky proti žlčovodom ABCA
Atrofická gastritída protilátky proti parietálnym bunkám žalúdka APCA
protilátky proti intrinsic faktoru
Iné protilátky proti priečne pruhovanému svalu ASKMA
protilátky proti myokardu AMCA
protilátky proti neuronálnym antigénom: Hu, Yo, Ri,
amphiphysin, CV2/CRMP5, PNMA2/Ta
protilátky proti myelínu
protilátky proti myelín asociovanému glykoproteínu MAG
Štítna žľaza protilátky proti tyreoglobulínu
protilátky proti mikrozómom štítnej žľazy
Autoimunitný diabetes anti-dekarboxyláza kys. glutámovej GAD
anti - tyrozín fosfatáza IA2
protilátky proti Lang.ostrovčekom pankreasu ICA
protilátky proti acinárnym bunkám
Antifosfolipidový syndróm anti - fosfolipidové protilátky APLA
anti - kardiolipín skríning ACLA
anti - kardiolipín IgG, IgM ACLA
anti - ß2glykoproteín IgG, IgM GPI
anti - protrombín IgG, IgM
anti - fosfatidylserín skríning
anti - fosfatidyletanolamín skríning
anti - annexin V skríning
Špecifické IgE - stripové Inhalačný strip transport pri teplote 10 - 25°C, oddelenie séra do 8 hodín od odberu.
Min. objem
2 - 6 ml
Potravinový strip
Pediatrický strip
Atopia
Pediatricko inhalačný strip
Špecifické IgE - jednotlivé alergény min. 6 ml krvi
Histaminová intolerancia Diaminooxidáza kvantita
Diaminooxidáza funkcia
Diagnostika liekových alergií Bazofilodegranulačný test BDT nevyhnutne nutné priložiť liek