Informácie o čase vyšetrenia (turn-around-time)

Laboratóriá spoločnosti Medirex, a.s. väčšinu parametrov v odboroch klinická biochémia, hematológia a klinická imunológia vyšetrujú denne. V špecifických prípadoch je frekvencia menej častá. Frekvenciu vyšetrení jednotlivých parametrov nájdete pri referenčných hodnotách jednotlivých odborností.