Faktory ovplyvňujúce výsledok vyšetrenia

Pre odber materiálu pre imunológiu platia všetky základné pravidlá prípravy pacienta a odberu materiálu (pozri: Biochémia / Faktory ovplyvňujúce výsledok vyšetrenia), okrem toho sa niektoré parametre vyznačujú aj špecifickými odberovými podmienkami

Bunková imunita

 • Imunofenotypizácia
  • veľa materiálu v skúmavke - môžu vznikať drobné zrazeniny, nie je možné vyšetriť
 • Fagocytóza, respiračné vzplanutie
  • veľa materiálu v skúmavke - môžu vznikať drobné zrazeniny, materiál nie je možné vyšetriť
  • málo materiálu v skúmavke – zvýšená koncentrácia LiHep inhibuje fagocytózu - môže dochádzať k falošne patologickým výsledkom

Funkčné testy bazofilov (Bazofilodegranulačný, bazofiloaktivačný test)

48 hod. pred odberom vysadiť antialergickú liečbu – v opačnom prípade nemusia pacientské bazofily reagovať na pozitívnu kontrolu - test nie je možné vyhodnotiť. 
Odber realizovať  6 týždňov – 3 mesiace po uplynutí alergickej reakcie.
Vyšetrujeme všetky formy liekov okrem masťových a olejových preparátov. Na vyšetrenie liekovej alergie je nevyhnutné priložiť vyšetrovaný liek a leták s koncentráciou (tablety, detské sirupy, injekčnú formu lieku). Priložený liek je nutné zreteľne označiť a pomenovať.

Diaminooxidáza

Týždeň pred odberom vysadiť antialergickú liečbu, pri klinickej interpretácii treba brať do úvahy prípadnú medikamentóznu liečbu, diétu a iné faktory, ktoré môžu ovplyvňovať hladinu a funkciu enzýmu (  alkohol a jeho rozkladný produkt  acetylaldehyd, niektoré lieky (ACC, ambroxol, aminophyllin, cefalosporíny, flukonazol, verpamil, propafenon, niektoré antidepresíva, cytostatiká, narkotiká, anestetiká a lokálne anestetiká...), aktivitu môže znižovať aj káva, čaj a fajčenie.

ECP (eozinofilný kationový proteín)

Na hodnoty ECP v sére majú vplyv odberové podmienky, nakoľko ECP sa uvoľňuje z eozinofilov aj in vitro, je nevyhnutné dodržiavať odporúčané odberové podmienky:

 1. odber séra do skúmavky s gélom
 2. po odbere skúmavky jemne niekoľkokrát premiešať
 3. skúmavky do jednej hodiny doručiť do laboratória
  • ak to nie je možné:
   • skúmavky nechať stáť pri izbovej teplote (20 – 24oC) 60 – 120 min.
   • skúmavky scentrifugovať 10 min./1000 – 1300 g
   • odsať sérum do čistej skúmavky
   • po odsatí je ECP v sére stabilné 5 dní pri 2 – 8oC, prípadne dlhšie pri teplote -20oC

Nemôžu byť použité - hemolyzované sérum a plazma

Sérová tryptáza

 • čo najskôr scentrifugovať a doručiť do 3 hodín od odberu do laboratória
 • na žiadanku prosíme uviesť čas odberu po anafylaktickej reakcii
 • ak nie je možné materiál doručiť do 3 hodín od odberu – sérum zmraziť

Odporúčaný čas odberu

Pre podozrenie na anafylaxia - 3 odbery:

 • 1. odber – 15 min. – 3 hod. po anafylaktickej reakcii (ideálne do jednej hodiny)
 • 2. odber – 3 – 6 hod. po reakcii
 • 3. odber – po 24 hod. – na vylúčenie mastocytózy, prípadne kontrolný odber 1 – 2 týždne po reakcii

 

Ejakulát

Do 1 hodiny doručiť do laboratória – dĺžka skladovania ovplyvňuje vitalitu spermií