Laboratórium reprodukčnej imunológie

V Laboratóriu Reprodukčnej imunológie Medirex a.s. sa snažíme o komplexný pohľad na problematiku imunologických príčin porúch reprodukcie, pričom vychádzame z metodického usmernenia ČSAKI „Návrh doporučení pro stanovení parametru protilátkové a buněčné imunity u žen a mužů s poruchami plodnosti“. Po možných imunologických príčinách plodnosti je potrebné pátrať po vylúčení iných možných etiologických faktoroch, ku ktorým patria faktory anatomické, genetické, hormonálne (najmä hyperprolaktinémia či hyposekrécia pohlavných hormónov a gonadotropínov) a infekčné (zápaly v urogenitálnej oblasti). Po ich vylúčení je možné pristúpiť k imunologickému vyšetreniu, aj to len u určitých skupín pacientov:

 1. Páry ktorým sa nepodarilo dosiahnuť otehotnenie po roku pravidelného nechráneného styku
 2. Ženy s opakovanými spontánnymi potratmi (po 2 spontánnych potratoch bez rozdielu veku)
 3. Po neúspešných pokusoch niektorej z metód asistovanej reprodukcie (ak nedôjde k počatiu, ale takisto ak nedôjde k donoseniu životaschopného plodu) – indikácia po 2 neúspešných in vitro fertilizáciách (IVF)

V rámci reprodukčnej imunológie existuje veľké množstvo vyšetrovacích metód a postupov, výber konkrétnych zostáva na voľbe lekára v závislosti od konkrétnych potrieb pacienta, resp. páru. V našom laboratóriu ponúkame metódy, ktoré sú odporúčané vo vyššie spomínanom „Návrhu doporučení pro stanovení parametru protilátkové a buněčné imunity u žen a mužů s poruchami plodnosti“, ako aj niektoré iné parametre, u ktorých sa ukazuje, že majú v tejto problematike význam:

Ženy

 • Bunková imunita
 • Intracelulárne cytokíny
 • Skríning systémových autoimunitných ochorení
 • Skríning celiakie
 • Antifosfolipidový syndróm
 • Vitamín D
 • Protilátky proti spermiám, zona pellucida, ováriám

Muži

 • Kvalita ejakulátu (množstvo a vitalita spermií, prítomnosť leukocytov, prítomnosť intraakrozomálneho proteínu)
 • Protilátky proti spermiám (voľné, viazané) v ejakuláte
 • Protilátky proti spermiám v sére
 • Skríning systémových autoimunitných ochorení
 • Skríning celiakie
 • Vitamín D