Vyšetrenie doplnkových parametrov

      Referenčné hodnoty
Názov Skratka Jednotky Muži Ženy
Hladina diaminooxidázy DAO U.mℓ-1 >10 >10
Funkcia diaminooxidázy DAO U.mℓ-1 >10 >10
Eozinofilný kationový proteín ECP μg.ℓ-1 5,5 – 13,3 5,5 – 13,3
Sérová tryptáza μg.ℓ-1 0 – 13,5 0 – 13,5
Špecifické IgG4 protilátky   mg.ℓ-1