Funkčné testy bazofilov

Pred vyšetrením funkčných testov vysadiť u pacienta antialergickú liečbu min. na 48 hod.

CAST ELISA

Kvantitatívne stanovenie sulfidoleukotriénov, ktoré sú uvoľnené leukocytmi po alergénovej stimulácii bazofilov in vitro. Leukotrién LTC4 a jeho metabolity (LTD4 a LTE4) sú produkované rôznymi typmi buniek (mastocyty, bazofily, eozinofily amakrofágy), preto môže byť CAST testom dokázaná okrem IgE-mediovanej aj non-IgE mediovaná, ako aj pseudo-alergická reakcia.

Metóda: ELISA
Hodnotenie: kvantitatívne (pg/ml)
Odber materiálu: krv EDTA - cca 2 ml (postačuje na 8 alergénov)
Frekvencia vyšetrenia: podľa potreby, po dohovore s laboratóriom
Výsledok: cca – 2 mesiace

BASOTEST

Stanovenie aktivačného markeru CD63 na povrchu bazofilov po alergénovej stimulácii in vitro. Antigén CD63 sa objavuje na povrchu bazofilov de novo po ich aktivácii, test teda hodnotí percento aktivovaných bazofilov po alergénovej stimulácii.

Metóda: prietoková cytometria
Hodnotenie: kvantitatívne (% aktivovaných bazofilov)
Odber materiálu: krv LiHep
Frekvencia vyšetrenia: denne, okrem piatku, po dohovore s laboratóriom
Výsledok: 2 dni po odbere

Testom je možné diagnostikovať liekovú alergiu. Vyšetrujeme všetky formy liekov okrem masťových a olejových preparátov. K diagnostike liekovej alergie je potrebné dodať lieky.

Bazofilodegranulačný test

Na základe pasívnej senzibilizácie bazofilov alergénom stanovuje percento degranulácie bazofilov. Degranulácia bazofilov charakterizuje stratu afinity senzibilizovaných bazofilov k bázickým farbivám.

Testom je možné diagnostikovať liekovú alergiu. Vyšetrujeme všetky formy liekov okrem masťových a olejových preparátov.