Referenčné hodnoty

Do vyhľadávacieho poľa prosím napíšte hľadaný výraz. V texte sa vami vyhľadávané slovo zvýrazní červeným podfarbením. Pre zobrazenie všetkých nájdených slov je potrebné posunúť sa až na koniec celej tabuľky.

Názov Skratka Jednotky Vek Interval Frekv. Materiál Poznámka
Muž Žena
Krvný obraz KO, KO+3DIF, KO+5DIF
Hemoglobín HGB g/l 1-3 D 145-225 145-225 D B (EDTA)
1 T 135-215 135-215
2 T 125-205 125-205
1 M 100-180 100-180
2 M 90-140 90-140
3-6 M 95-135 95-135
6 M-2 R 105-135 105-135
2-6 R 115-135 115-135
6-12 R 115-155 115-155
12-18 R 135-155 120-160
18-99 R 130-176 120-160
Hematokrit HCT 1-3 D 0.45-0.67 0.45-0.67 D B (EDTA)
1 T 0.42-0.66 0.42-0.66
2 T 0.39-0.63 0.39-0.63
1 M 0.31-0.55 0.31-0.55
2 M 0.28-0.42 0.28-0.42
3-6 M 0.29-0.41 0.29-0.41
6 M-2 R 0.33-0.39 0.33-0.39
2-6 R 0.34-0.40 0.34-0.40
6-12 R 0.35-0.45 0.35-0.45
12-18 R 0.37-0.49 0.36-0.46
18-99 R 0.40-0.52 0.36-0.46
Erytrocyty RBC 1012/l 1-3 D 4.0-6.6 4.0-6.6 D B (EDTA)
1 T 3.9-6.3 3.9-6.3
2 T 3.6-6.2 3.6-6.2
1 M 3.0-5.4 3.0-5.4
2 M 2.7-4.9 2.7-4.9
3-6 M 3.1-4.5 3.1-4.5
6 M-2 R 3.7-5.3 3.7-5.3
2-6 R 3.9-5.1 3.9-5.1
6-12 R 4.0-5.0 4.0-5.0
12-18 R 4.5-5.3 4.1-5.1
18-99 R 4.0-6.0 3.8-5.2
Stredný objem erytrocytu MCV fl 1-3 D 95-121 95-121 D B (EDTA)
1 T 88-126 88-126
2 T 86-124 86-124
1 M 85-123 85-123
2 M 77-115 77-115
3-6 M 74-108 74-108
6 M-2 R 70-86 70-86
2-6 R 75-87 75-87
6-12 R 77-95 77-95
12-18 R 88-98 78-102
18-99 R 82-98 82-98
Stredný obsah hemoglobínu MCH pg 0-1 D 33-41 33-41 D B (EDTA)
2-6 D 29-45 29-45
1 T-1 M 26-38 26-38
1-2 M 25-37 25-37
2-3 M 24-36 24-36
3-4 M 23-36 23-36
4-10 M 21-33 21-33
10 M-5 R 23-31 23-31
5-15 R 22-34 22-34
15-99 R 28-34 28-34
Stredná koncentrácia hemoglobínu v erytrocyte MCHC g/l 0-1 D 310-350 310-350 D B (EDTA)
2-6 D 240-360 240-360
1-3 T 260-340 260-340
3 T-1 M 250-370 250-370
1-7 M 260-340 260-340
7 M-2 R 280-320 280-320
2-15 R 260-340 260-340
15-99 R 320-360 320-360
Leukocyty WBC 109/l 0-1 D 9.0-30.0 9.0-30.0 D B (EDTA)
2 D-1 T 9.0-30.0 9.0-30.0
1 T-1 M 5.0 -19.5 5.0 -19.5
1-6 M 6.0-17.5 6.0-17.5
6 M-1 R 6.0-17.0 6.0-17.0
1-2 R 6.0-17.0 6.0-17.0
2-4 R 5.0-15.5 5.0-15.5
4-6 R 5.0-15.5 5.0-15.5
6-13 R 4.5-13.5 4.5-13.5
13-16 R 4.0-10.0 4.0-10.0
16-18 R 4.0-10.0 4.0-10.0
18-99 R 3.8-10.0 3.8-10.0
Absolútny počet neutrofilov NEUabs 109/l 0-1 D 2.7-14.4 2.7-14.4 D B (EDTA)
2 D-1 T 2.7-14.4 2.7-14.4
1 T-1 M 1.8-5.4 1.8-5.4
1-6 M 1.2-7.5 1.2-7.5
6 M-1 R 1.0-8.5 1.0-8.5
1-2 R 1.5-8.5 1.5-8.5
2-4 R 1.5-8.5 1.5-8.5
4-6 R 1.5-8.5 1.5-8.5
6-13 R 1.5-8.0 1.5-8.0
13-16 R 1.5-8.0 1.5-8.0
16-18 R 1.5-7.7 1.5-7.7
18-99 R 1.8-7.7 1.8-7.7
Absolútny počet lymfocytov LYMabs 109/l 0-1 D 2.0-7.3 2.0-7.3 D B (EDTA)
2 D-1 T 2.0-7.3 2.0-7.3
1 T-1 M 2.8-9.1 2.8-9.1
1-6 M 3.0-13.5 3.0-13.5
6 M-1 R 4.0-10.5 4.0-10.5
1-2 R 3.0-9.5 3.0-9.5
2-4 R 2.0-8.0 2.0-8.0
4-6 R 2.0-8.0 2.0-8.0
6-13 R 1.5-7.0 1.5-7.0
13-16 R 1.2-5.2 1.2-5.2
16-18 R 1.0-4.8 1.0-4.8
18-99 R 0.8-4.0 0.8-4.0
Absolútny počet monocytov MONOabs 109/l 0-1 D 0.1-1.9 0.1-1.9 D B (EDTA)
2 D-1 T 0.1-1.9 0.1-1.9
1 T-1 M 0.1-1.7 0.1-1.7
1-6 M 0.2-1.2 0.2-1.2
6 M-1 R 0.2-1.2 0.2-1.2
1-2 R 0.2-1.2 0.2-1.2
2-4 R 0.2-1.2 0.2-1.2
4-6 R 0.2-1.2 0.2-1.2
6-13 R 0.2-1.0 0.2-1.0
13-16 R 0.2-0.8 0.2-0.8
16-18 R 0.2-0.8 0.2-0.8
18-99 R 0.08-1.2 0.08-1.2
Absolútny počet eozinofilov EOZabs 109/l 0-1 D 0-0.8 0-0.8 D B (EDTA)
2 D-1 T 0-0.8 0-0.8
1 T-1 M 0-0.8 0-0.8
1-6 M 0-0.8 0-0.8
6 M-1 R 0-0.8 0-0.8
1-2 R 0-0.8 0-0.8
2-4 R 0-0.8 0-0.8
4-6 R 0-0.8 0-0.8
6-13 R 0-0.5 0-0.5
13-16 R 0-0.25 0-0.25
16-18 R 0-0.25 0-0.25
18-99 R 0-0.5 0-0.5
Absolútny počet bazofilov BASOabs 109/l 0-1 D 0-0.15 0-0.15 D B (EDTA)
2 D-1 T 0-0.15 0-0.15
1 T-1 M 0-0.15 0-0.15
1-6 M 0-0.15 0-0.15
6 M-1 R 0-0.15 0-0.15
1-2 R 0-0.15 0-0.15
2-4 R 0-0.15 0-0.15
4-6 R 0-0.15 0-0.15
6-13 R 0-0.15 0-0.15
13-16 R 0-0.15 0-0.15
16-18 R 0-0.15 0-0.15
18-99 R 0-0.1 0-0.1
Neutrofily Neu % 0-1 D 52-69 52-69 D B (EDTA)
2 D-1 T 32-46 32-46
1 T-1 M 22-34 22-34
1-6 M 22-34 22-34
6 M-1 R 22-34 22-34
1-2 R 22-34 22-34
2-4 R 22-34 22-34
4-6 R 32-53 32-53
6-13 R 45-68 45-68
13-16 R 48-70 48-70
16-18 R 48-70 48-70
18-99 R 46-73 46-73
Lymfocyty LYM % 0-1 D 24-32 24-32 D B (EDTA)
2 D-1 T 35-47 35-47
1 T-1 M 50-72 50-72
1-6 M 50-72 50-72
6 M-1 R 50-72 50-72
1-2 R 42-57 42-57
2-4 R 42-57 42-57
4-6 R 37-48 37-48
6-13 R 23-45 23-45
13-16 R 23-45 23-45
16-18 R 23-45 23-45
18-99 R 18-44 18-44
Monocyty MONO % 0-1 D 1-13 1-13 D B (EDTA)
2 D-1 T 1-13 1-13
1 T-1 M 1-13 1-13
1-6 M 1-9 1-9
6 M-1 R 1-9 1-9
1-2 R 1-9 1-9
2-4 R 1-9 1-9
4-6 R 1-9 1-9
6-13 R 1-9 1-9
13-16 R 2-9 2-9
16-18 R 2-9 2-9
18-99 R 2-12 2-12
Eozinofily EOZ % 0-1 D 0-5 0-5 D B (EDTA)
2 D-1 T 0-5 0-5
1 T-1 M 0-5 0-5
1-6 M 0-5 0-5
6 M-1 R 0-5 0-5
1-2 R 0-5 0-5
2-4 R 0-5 0-5
4-6 R 0-5 0-5
6-13 R 0-5 0-5
13-16 R 0-4 0-4
16-18 R 0-4 0-4
18-99 R 0-5 0-5
Bazofily BASO % 0-1 D 0-1 0-1 D B (EDTA)
2 D-1 T 0-1 0-1
1 T-1 M 0-1 0-1
1-6 M 0-1 0-1
6 M-1 R 0-1 0-1
1-2 R 0-1 0-1
2-4 R 0-1 0-1
4-6 R 0-1 0-1
6-13 R 0-1 0-1
13-16 R 0-1 0-1
16-18 R 0-1 0-1
18-99 R 0-1 0-1
Trombocyty PLT 109/l 1-7 D 200-500 200-500 D B (EDTA)
1-2 T 250-600 250-600
2 T-3 M 270-645 270-645
3-6 M 296-686 296-686
6 M-2 R 205-553 205-553
2-4 R 214-483 214-483
4-8 R 205-457 205-457
8-12 R 187-415 187-415
12-99 R 150-400 150-400
Distribučná šírka erytrocytov RDW % 1-7 D 14.0-19.2 14.0-19.2 D B (EDTA)
1-2 T 12.0-18.0 12.0-18.0
2 T-3 M 12.6-16.0 12.6-16.0
3-6 M 12.0-14.8 12.0-14.8
6 M-2 R 12.3-17.0 12.3-17.0
2-4 R 12.1-15.6 12.1-15.6
4-8 R 11.9-14.9 11.9-14.9
8-12 R 12.0-14.1 12.0-14.1
12-99 R 11.0-16.0 11.0-16.0
Distribučná šírka trombocytov PDW % 1-7 D 9.4-14.5 9.4-14.5 D B (EDTA)
1-2 T 9.4-14.5 9.4-14.5
2 T-3 M 9.4-14.0 9.4-14.0
3-6 M 8.5-12.3 8.5-12.3
6 M-2 R 8.4-13.1 8.4-13.1
2-4 R 8.4-13.1 8.4-13.1
4-8 R 9.0-14.2 9.0-14.2
8-12 R 9.5-14.2 9.5-14.2
12-99 R 12.0-18.0 12.0-18.0
Stredný objem trombocytov MPV fl 1-7 D 8.7-11.8 8.7-11.8 D B (EDTA)
1-2 T 8.7-11.8 8.7-11.8
2 T-3 M 8.7-11.0 8.7-11.0
3-6 M 8.1-10.5 8.1-10.5
6 M-2 R 7.9-10.8 7.9-10.8
2-4 R 8.0-10.9 8.0-10.9
4-8 R 8.4-11.5 8.4-11.5
8-12 R 8.6-11.5 8.6-11.5
12-99 R 7.8-11.0 7.8-11.0
Percento retikulocytov RET % 0-99 R 0.5-2.5 0.5-2.5 D B (EDTA)
Absolútny počet retikulocytov RETabs 109 /l 0-99 R 25-100 25-100 D B (EDTA)
Základné koagulačné vyšetrenia
PT-% PT-% % 0-99 R 75-120 75-120 D P
PT-INR PT-INR 0-99 R 0.80-1.20 0.80-1.20 D P
APTT-s APTT-s s 0-99 R 22.3-31.0 22.3-31.0 D P
APTT-R APTT-R 0-99 R 0.84-1.20 0.84-1.20 D P
Fibrinogén – koagulačný faktor I Fbg g/l 0-99 R 1.8-3.5 1.8-3.5 D P
Trombínový čas TT s 0-99 R < 21 sec. < 21 sec. D P
Antitrombín  III AT III % 0-99 R 80-120 80-120 D P
D-Dimer DD ug/ml FEU 0-99 R 0-0.50 0-0.50 D P
Testy trombofílie
ProC Global ProC Glob 0-99 R 0.69-1.56 0.69-1.56 T P
ProC Global/F V Leiden ProC/F.V 0-99 R 0.86-1.1 0.86-1.1 T P
Proteín S Pr S % 0 - 99 R 75 - 130 52 - 118 T P
free Protein S fPr.S % 0-99 R 89-129 71-113 T P * len KE
Protein C Pr.C % 0-99 R 70-130 70-130 T P
Koagulačné faktory
Faktor II – protrombín FII % 0-99 R 70 –120 70-120 T P v KE podľa potreby aj denne
Faktor V F V % 0-99 R 70-120 70-120 T P v KE podľa potreby aj denne
Faktor VII (prokonvertín) F VII % 0-99 R 70-120 70-120 T P v KE podľa potreby aj denne
Faktor VIII (antihemofilický faktor A) F VIII % 0-99 R 70-150 70-150 T P v KE podľa potreby aj denne
Faktor IX (Christmasov faktor) F IX % 0-99 R 70-120 70-120 T P v KE podľa potreby aj denne
Faktor X (Stuart-Prowerovej faktor) F X % 0-99 R 70-120 70-120 T P v KE podľa potreby aj denne
Faktor XI F XI % 0-99 R 70-120 70-120 T P v KE podľa potreby aj denne
Faktor XII (Hagemanov faktor) F XII % 0-99 R 70-150 70-150 T P v KE podľa potreby aj denne
Faktor XIII F XIII % 0-99 R 70-140 70-140 T P * len KE
von Willebrandova choroba * len KE
vWF:Ag vWF:Ag % 0-99 R 50-160 50-160 T P podľa potreby aj denne
vWF:Rco vWF:Rco % 0-99 R 58-172 58-172 T P podľa potreby aj denne
Faktor VIII F VIII % 0-99 R 60-150 60-150 T P podľa potreby aj denne
RIPA RIPA % 0-99 R 55-90 55-90 T P podľa potreby aj denne
Čas krvácania ČK s 0-99 R < 240 sec < 240 sec D z prsta podľa potreby hemat. ambulancií
Antifosfolipidový syndróm LA
Lupus antikoagulans – LA PTT-LA 0-99 R 0.84-1.20 0.84-1.20 T P
PTT-LA (1:1) PTT-LA (1:1) 0-99 R 0.84-1.20 0.84-1.20 T P
Lupus antikoagulans – LA dRVVT screen - LA1 0-99 R 0.84-1.20 0.84-1.20 T P
dRVVT screen - LA1 (1:1) LA 1 (1:1) 0-99 R 0.84-1.20 0.84-1.20 T P
Lupus antikoagulans – LA dRVVT confirm – LA2 0-99 R 0.84-1.20 0.84-1.20 T P
LA 1/LA 2 LA1/LA2 0-99 R 0.84-1.20 0.84-1.20 T P
Kaolínový čas - KCT KCT 0-99 R 0.84-1.20 0.84-1.20 T P * len KE
Kaolínový čas - KCT (1:1) KCT (1:1) 0-99 R 0.84-1.20 0.84-1.20 T P * len KE
Lupus antikoagulans – LA Staclot LA s 0-99 R < 8 sec < 8 sec M P
Iné testy
Inhibítor FVIII INHFVIII BU/ml 0-99 R 0-0.7 0-0.7 M P * len KE
Antigén fibrinogénu Ag - Fbg g/l 0 - 99 R 1.8 - 3.5 1.8 - 3.5 M P * len BA
anti-Xa anti-Xa kIU/l 0-99 R profylaxia:
0.20-0.40
profylaxia:
0.20-0.40
D P
terapeut.h.:
0.50-1.20
terapeut.h.:
0.50-1.20
Batroxobínový čas Bat Rox. čas s 0-99 R 15-19 15 –19 M P * len KE
Korekčné testy
PT-% (1:1) PT-% (1:1) % 0-99 R 75-120 75-120 T P v KE podľa potreby a klinického stavu pacienta
PT-INR (1:1) PT-INR (1:1) 0-99 R 0.80-1.20 0.80-1.20 T P v KE podľa potreby a klinického stavu pacienta
APTT-s (1:1) APTT-s (1:1) s 0-99 R 22.3-31.0 22.3-31.0 T P v KE podľa potreby a klinického stavu pacienta
APTT-R (1:1) APTT-R (1:1) 0-99 R 0.84-1.20 0.84-1.20 T P v KE podľa potreby a klinického stavu pacienta
APTT-R (1:4) APTT-R (1:4) 0-99 R 0.84-1.20 0.84-1.20 T P * len KE
Testy fibrinolýzy
Plazminogén PLA % 0-99 R 75-150 75-150 T P
Alfa-2-antiplazmín A2AP % 0-99 R 80-120 80-120 T P * len KE
Agregácia trombocytov
ADP ADP % 0-99 R 55-90 55-90 D PRP * len KE
ADR ADR % 0-99 R 55-90 55-90 D PRP * len KE
Kolagén Kolagén % 0-99 R 55-90 55-90 D PRP * len KE
Kys.arachid. Kys.arachid. % 0-99 R 55-90 55-90 D PRP pacienti sú objednávaní telefonicky
Sy lepivých trombocytov - SPS
ADP 2,5 ADP 2.5 % 0-99 R 8.0-55.0 8.0-55.0 * len KE
ADP 1,2 ADP 1.2 % 0-99 R 2.0-36.0 2.0-36.0 * len KE
ADP 0,6 ADP 0.6 % 0-99 R 0.0-12.0 0.0-12.0 * len KE
ADR 10 ADR 10 % 0-99 R 39.0-80.0 39.0-80.0 * len KE
ADR 1 ADR 1 % 0-99 R 15.0-27.0 15.0-27.0 * len KE
ADR 0,5 ADR 0.5 % 0-99 R 9.0-20.0 9.0-20.0 * len KE
Testy hypokoagulácie * len KE
Retrakcia koagula Retrakcia % 0-99 R 88-100 88-100 D PRP podľa potreby hemat. ambulancie
Iné vyšetrenia
Alkalická fosfatáza v leukocytoch ALP v Leu 10-100 10-100 T B (EDTA)
Siderocyty % 0.0-0.003 0.0-0.003 T B (EDTA) * len KE
Sideroblasty % 20-40 20-40 T KD * len KE
Trombocity v citráte D B Odberová skúmavka s citátom
Mikroskopické hodnotenie Krvného náteru D B
Náter kostnej drene KD
Morfológia erytrocytov D B
Imunohematológia
Krvné skupiny KS B odberová skúmavka s K2-EDTA, K3-EDTA *len BA,
odberová skúmavka bez gélu a bez aktivátorov zrážania *len KE
Skríning antierytrocytových protilátok (NAT) D B (EDTA) * len BA
Skríning antierytrocytových protilátok v gravidite (NAT) D B odberová skúmavka bez gélu a bez aktivátorov zrážania * len KE
Priamy antiglobulínový test PAT D B (EDTA) * len BA

Legenda:

  • B plná krv
  • B (EDTA) plná krv, odber do EDTA
  • KD kostná dreň
  • P plazma
  • PRP trombocytová plazma
  • D parameter sa vyšetruje denne, výsledok je k dispozícii do 24 h od dodania materiálu do laboratória
  • T výsledok je k dispozícii do 7 dní od dodania materiálu do laboratória
  • M výsledok je k dispozícii do 30 dní od dodania materiálu do laboratória
  • * len BA vyšetrenie dostupné len pre vzorky vyšetrované v CL Bratislava
  • * len KE vyšetrenie dostupné len pre vzorky vyšetrované v CL Košice