Odbery

Do vyhľadávacieho poľa prosím napíšte hľadaný výraz. V texte sa vami vyhľadávané slovo zvýrazní červeným podfarbením. Pre zobrazenie všetkých nájdených slov je potrebné posunúť sa až na koniec celej tabuľky.

PLNÁ KRV Odberová skúmavka s K2-EDTA, K3-EDTA Poznámka
Krvný obraz retikulocyty stačí 1 skúmavka
alkalické fosfatáza v leukocytoch
absolútny počet eozinofilov
siderocyty
morfológia erytrocytov a trombocytov
mikroskopické hodnotenie náteru
Odberová skúmavka s citrátom Poznámka
Trombocyty v citráte   stačí 1 skúmavka
PLAZMA Odberová skúmavka s citrátom Poznámka
Koagulačné testy PT-INR stačí 1 skúmavka
PT-%
APTT s
APTT-R
Fibrinogén
TT
D-Dimér
Antitrombín III
Špeciálne koagulačné testy testy na lupus anticoagulans nutné odobrať 9 ml krvi
trombofilné stavy
vyšetrenia vrodených a získaných koagulopatii (faktory a vW choroba)
agregácia trombocytov nutné odobrať 2-3 skúmavky krvi * len KE
retrakcia plazmatického koagula stačí 1 skúmavka, odber čo najskôr doručiť do laboratória
anti-Xa stačí 1 skúmavka, odber 3 hod. po podaní liečby LMWH, odber čo najskôr doručiť do laboratória * len BA
INÉ VYŠETRENIA Odberová skúmavka s K2-EDTA, K3-EDTA Poznámka
Krvné skupiny (ABO, Rh, NAT) * len BA
Skríning antierytrocytových protilátok (NAT) * len BA
Priamy antiglobulínový test (PAT) Priamy antiglobulínový test (PAT) * len BA
Odberová skúmavka bez gélu a bez aktivátorov zrážania Poznámka
Krvné skupiny musí byť čistá skúmavka bez gélu, akceptujeme K2-EDTA, K3-EDTA, odber do citrátu- * len KE
Skríning antierytrocytových protilátok v gravidite (NAT)  
Náter kostnej drene Poznámka
Náter kostnej drene sklíčko nutné odoslať do 3 dní po odbere
Sideroblasty  
Odberová skúmavka bez gélu a bez aktivátorov zrážania Poznámka
Osmotická rezistencia Erytrocytov odber do citrátu v pomere 1:4 (citrát:krv), odber do K2-EDTA, K3-EDTA - * len KE
odber do K2-EDTA, K3-EDTA alebo odber do čistej bezgélovej skúmavky s troma kvapkami heparínu - * len BA