Informácie o čase vyšetrenia (turn-around-time)

Laboratóriá spoločnosti Medirex, a.s. väčšinu parametrov v odboroch klinická biochémia, hematológia a klinická imunológia vyšetrujú denne. V špecifických prípadoch je frekvencia menej častá. Akútne vyšetrenia stanovujeme do 1 hodiny od prijatia vzorky v laboratóriu. Frekvenciu vyšetrení jednotlivých parametrov nájdete pri referenčných hodnotách jednotlivých odborností.

Skladovanie vzoriek v laboratóriu

Vzorky na vyšetrenie krvného obrazu a koagulačných testov sa skladujú pri 4°C 24 hodín, aby bolo možné overiť prípadné nezhody a sťažnosti. Telefonické doordinovanie koagulačných parametrov je možné do 8 hodín od odberu vzorky, parametre krvného obrazu do 24 hodín.

Vzorky na vyšetrenie krvnej skupiny a NAT skladujeme 7 dní pri pri 4°C, počas tohto obdobia je možné doordinovanie týchto parametrov.

Zoznam akútnych vyšetrení v Medirex, a.s.

 • HEMATOLÓGIA
  • Krvný obraz
  • Krvná skupina
 • HEMAKOAGULAČNÉ VYŠETRENIA
  • PTT /Quick/
  • APTT
  • Fibrinogén
  • AT III
  • D-Dimér