Transport materiálu

Transport materiálu prebehne prostrednítvom dopravnej služby, ktorú zabezpečí naša spoločnosť s vyplnenou žiadankou vždy priamo do Centrálneho laboratória.

Periférna krv, kostná dreň, tkanivo z plodu po aborte

  • do transportu a počas neho uchovávať vzorky v tmavom, suchom obale pri stabilnej teplote 4-10 °C

Nefixované tkanivo

  • do transportu a počas neho uchovávať vzorky v tmavom, suchom obale pri stabilnej teplote 4-10 °C

Parafínové rezy, nádorové tkanivo fixované v parafínových bločkoch, odtlačkové preparáty

  • pred transportom aj počas neho sa vzorky uchovávajú pri laboratórnej teplote

Plodová voda a choriové klky

  • Molekulové vyšetrenie:
    • do transportu a počas neho uchovávať vzorky v tmavom, suchom obale pri stabilnej teplote 4-10 °C
  • Cytogenetické a FISH vyšetrenie:
    • prevoz oboch druhov materiálu bezprostredne po odbere v termoske, bez chladenia! pri laboratórnej teplote do cca 1-5 hodín od času odberu, najneskôr však do 14.00 hod dňa, v ktorom bola vzorka odobraná

Ster z krčka maternice na vyšetrenie infekcie HPV

  • materiál aj s riadne vyplnenou žiadankou sa odošle na najbližšie pracovisko Medicyt, s.r.o. (Bratislava, Trenčín, Košice), odkiaľ bude na základe Vašej požiadavky transportovaný do laboratória  Medirex a.s., Klinická genetika, Galvaniho 17/C

V prípade ďalších otázok sme Vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 915 59 57 63 alebo +421 2 208 29 270.

Pre získanie informácií týkajúcich sa transportu materiálu kontaktujte náš dispečing v pracovných dňoch od 7.00 – 15.30 hod.:

Klientske centrum: 0800 00 30 30 (bezplatne)
E-mail: dispecing@medirex.sk