Odbery

Onkohematologickí pacienti

Periférna krv

Nie je nutné, aby sa odber vykonal u pacienta nalačno.

 • CytogenetickéFISH vyšetrenie:
  • odoberá sa 5ml periférnej krvi do skúmavky s heparínom lítnym LiH, niekoľkokrát mierne premiešať (pomalým obracaním alebo kývaním).
  • iný protizrážavý roztok nie je vhodný!
  • je nutné určiť a napísať počet leukocytov v danom odbere.
  • do transportu a počas neho sa vzorka uchováva pri teplote 4-10ºC.

  Odberové dni: pondelok - piatok

 • Molekulové vyšetrenie:
  • odoberá sa 5ml periférnej krvi do sterilnej skúmavky s roztokom EDTA (na izoláciu DNA).
  • súčasne sa odoberá 3ml periférnej krvi do sterilnej Tempus®* skúmavky (na izoláciu RNA). Túto skúmavku je potrebné ihneď po odbere poriadne premiešať. 

  Odberové dni: pondelok - piatok

Kostná dreň

 • CytogenetickéFISH vyšetrenie:
  • odoberá sa 5ml kostnej drene (resp. podľa možností, minimálne však 2 ml) do skúmavky s heparínom lítnym LiH.
  • po dôkladnom premiešaní sa vzorka premiestni do 2 ml odberového a transportného média IMDM zohriateho na 37ºC.
  • skúmavky s transportným médiom je potrebné skladovať v mrazničke. Tesne pred odberom sa skúmavky rozmrazia a zohrejú na teplotu tela (cca 37ºC).
  • iný protizrážavý roztok ako LiH nie je vhodný!
  • je nevyhnutné určiť a napísať počet leukocytov v danom odbere.

  Odberové dni: pondelok - štvrtok

 • Molekulové vyšetrenie:
  • odoberá sa 5 ml (resp. podľa možností, minimálne však 2 ml) kostnej drene do sterilnej skúmavky s roztokom EDTA (na izoláciu DNA).
  • súčasne sa odoberá 3ml kostnej drene do sterilnej Tempus®* skúmavky (na izoláciu RNA). Túto skúmavku je potrebné ihneď po odbere poriadne premiešať. 

  Odberové dni: pondelok - piatok

Nefixované tkanivo

 • CytogenetickéFISH vyšetrenie:
  • minimálne 0,5 - 1 cm3 alebo cca 20–100 mg nefixovaného tkaniva do sterilnej skúmavky s fyziologickým roztokom

  Odberové dni: utorok - streda

 • Molekulové vyšetrenie:
  • minimálne 0,5 - 1 cm3 nefixovaného tkaniva do skúmavky s fyziologickým roztokom.

  Odberové dni: pondelok - piatok

Parafínové rezy

 • FISH a molekulové vyšetrenie:
  • patológom zhodnotené a označené vzorky v parafínovom bločku sa narežú na rezy hrubé 4 – 5 μm a fixujú sa na silanizované podložné sklá (minimum 3)

  Odberové dni: pondelok - piatok

Nádorové tkanivo fixované v parafínových bločkoch

 • FISH a molekulové vyšetrenie:
  • nádorové tkanivo sa na patológii bežnými postupmi spracuje a fixuje v parafínových bločkoch.
  • takto pripravené parafínové preparáty sa skladujú a transportujú pri laboratórnej teplote.
  • minimálne množstvo materiálu na genetickú analýzu je 0,5 cm3.

Odtlačkové preparáty

 • FISH vyšetrenie:
  • vzorka biologického materiálu pochádzajúca z nádorového tkaniva (najčastejšie lymfóm) sa dôkladne odtlačí čerstvo odrezanou stranou na čisté suché podložné sklá (2-3) a nechá sa zaschnúť pri laboratórnej teplote.
  • do laboratoria je možné poslať aj vzorku nefixovaného tkaniva vo fyziologickom roztoku, odtlačky budú pripravené priamo na pracovisku FISH.

  *Tempus® skúmavky so špeciálnym stabilizačným roztokom zabraňujúcim degradácii RNA (na izoláciu RNA), ako aj ostatné skúmavky Vám na vyžiadanie dodá Centrálne laboratórium–oddelenie lekárskej genetiky.

Neonkologickí pacienti

Nie je nutné, aby sa odber vykonal u pacienta nalačno.

Periférna krv

 • odoberá sa 5 ml periférnej krvi do skúmavky s heparínom lítnym LiH alebo do  striekačky prepláchnutej heparínom s následným preliatím do sterilnej skúmavky.
 • iný protizrážavý roztok ako heparín nie je vhodný!
 • obsah skúmavky sa následne dôkladne uzavrie a premieša.

Odberové dni: pondelok, utorok, piatok

Tkanivo z plodu po aborte

 • odoberá sa minimálne 0,5-1 cm3 alebo cca 20–100 mg nefixovaného tkaniva do sterilnej skúmavky s fyziologickým roztokom.

Odberové dni: pondelok - piatok

Prenatálna diagnostika

Choriové klky

 • odoberá sa cca 20–100 mg tkaniva bez prímesí  materského tkaniva do skúmavky s fyziologickým roztokom.

Plodová voda

 • odoberá sa cca 20–24 ml plodovej vody do 2-3 sterilných a riadne označených skúmaviek, pričom prvé 1–2 ml je potrebné odstrániť, aby sa zabránilo kontaminácii materskými bunkami.
 • v prípade požiadavky vyšetrenia aj metódou FISH je nutné odobrať min. 24 ml plodovej vody.
 • min. 2 ml plodovej vody musia byť k dispozícii v prípade, ak objednávateľ požaduje len molekulovo-genetické vyšetrenie.
 • z dôvodu možnej kontaminácie plodovej vody materskou krvou a následného problémového hodnotenia molekulovej analýzy žiadame označenie skúmavky, ktorá bola odobratá ako prvá, číslom „1“, ako aj vyznačenie prípadného transplacentárneho odberu v žiadanke, v kolónke „Kvalita plodovej vody“.

Odberové dni: utorok, streda na cytogenetické vyšetrenie, pondelok – piatok na molekulovo-genetické vyšetrenie

Vyšetrenie HPV infekcie

Odber je možný do dvoch typov odberových nádobiek:

 • ThinPrep Pap Test (Preserv Cyt® Solution)
  • distribuované obchodnými reprezentantkami Medirex,a.s.
  • vzorky odobraté do odberových nádobiek PreservCyt® Solution sú stabilné a vhodné na HPV analýzu maximálne 30 dní po odbere.
  • nádobky sa uchovávajú pri laboratórnej teplote.
 • Aptima® Cervical Specimen Collection Kit (Gen-Probe)
  • distribuované  prostredníctvom Firmy Medicyt, a.s.
  • vzorky odobraté do prepravnej súpravy na vzorky Aptima® sú stabilné a vhodné na HPV analýzu:
   • maximálne 30 dní po odbere, ak sú uchovávané pri teplote 2-8°C
   • maximálne 14 dní po odbere, ak sú uchovávané pri laboratórnej teplote