Molekulové vyšetrenie

Onkologickí pacienti

V rámci molekulovej analýzy sa sústreďujeme na vyšetrenie vzoriek kostnej drene a periférnej krvi pacientov s hematoonkologickými diagnózami (tabuľka). Naše laboratórium sa zaoberá aj molekulovou diagnostikou solídnych nádorov (tabuľka).

Neonkologickí pacienti

Z hematologických neonkologických diagnóz sa zameriavame na detekciu častých mutácií a polymorfizmov, ktoré sú vrodené, pre pacienta nemenné a ktoré môžu byť príčinou rôznych ochorení, prípadne môžu spôsobovať zvýšenú náchylnosť na ne (tabuľka).

Súčasťou molekulových analýz neonkologických pacientov s vrodenými mutáciami sú aj farmakogenomické testy, ktoré sa využívajú na testovanie individuálnej citlivosti na špecifickú liečbu. Niektorí jedinci môžu k účinnosti liečby potrebovať vyššie dávky, zatiaľ čo iní môžu vykazovať nežiaduce reakcie už na normálne dávky liekov (tabuľka).

Paleta vyšetrení na Oddelení genetiky Medirex, a.s. sa dynamicky mení v súlade s novými celosvetovými trendmi. Prehľad všetkých dostupných vyšetrení je pravidelne aktualizovaný na našej webstránke www.laboratornadiagnostika.sk.