Žiadosť o elektronický prepoj

Žiadosť o poskytnutie prístupových údajov pre FTPS pripojenie

A - kód = kód lekára pridelený ÚDZS, písmeno + 8 číslic. Označuje identitu lekára a jeho odbornosť.
Napr. A12345001
P - kód = kód Poskytovateľa Zdravotníckej starostlivosti (PZS), písmeno + 11 číslic, označuje
konkrétnu ambulanciu alebo oddelenie nemocnice PZS, odbornosť a druh PZS. Napr. P12345001201
Kontaktné údaje
Výsledky laboratórnych vyšetrení

Požadujem prístup k výsledkom laboratórnych vyšetrení spoločnosťou: