Inštruktážne videá

PREPOJENIE AMBULANTNÉHO SYSTÉMU S LABORATÓRNYM ZJEDNODUŠÍ PRÁCU

Priame prepojenie elektronického ambulantného systému s laboratórnym informačným systémom prináša zefektívnenie práce lekára, aj laboratória. V MEDIREXE sme pred pár mesiacmi spustili elektronické vypĺňanie žiadaniek, ktoré odbúra administratívu a umožňuje rýchlejšiu analýzu vzoriek. Poskytovatelia, ktorí už fungujú v novom systéme, využívajú tieto benefity. Lekárom aj naďalej ponúkame možnosť bezplatne získať modul na vytváranie a zasielanie elektronických žiadaniek do našich laboratórií. Elektronická komunikácia s laboratóriom prináša viacero výhod. V nasledujúcej infografike sme pre vás zhrnuli to najpodstatnejšie.

PÄTORO BENEFITOV ELEKTRONICKÝCH ŽIADANIEK

  • ZVYŠUJE SA RÝCHLOSŤ VYŠETRENIA
  • MINIMALIZOVANIE OMYLOV PRI VYPĹŇANÍ ŽIADANKY
  • LEKÁR MÁ PREHĽAD O ODOSLANÝCH ŽIADANKÁCH
  • ZÁMENA ÚDAJOV PACIENTA A ADRIES LEKÁROV JE VYLÚČENÁ
  • ZÁMENA, PRÍPADNE NEVYŠETRENIE POŽADOVANÝCH PARAMETROV JE VYLÚČENÉ

 

Proces elektronického spracovania vyšetrení